Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Phù Ninh tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến một số quy định về thừa kế và hướng dẫn thực hiện thỏa thuận phân chia di sản
  • Cập nhật: 03/06/2022
  • Lượt xem: 1105 lượt xem

(Phù Ninh ) - Thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022, nhằm bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, thiết thực của công dân góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đầu tư xây dựng các công trình dự án, đặc biệt là những dự án trọng điểm, thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển. Từ ngày 01 - 02/6/2022, Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Phù Ninh phối hợp với UBND xã Lệ Mỹ, UBND xã Liên Hoa tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến một số quy định về thừa kế và hướng dẫn thực hiện thỏa thuận phân chia di sản cho các hộ dân có liên quan tại 02 xã trên.


Tham dự hội nghị có lãnh đạo phòng Tư pháp huyện, đồng chí Nguyễn Dương Hoài – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã lệ Mỹ, đồng chí Đặng Ngọc Anh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Liên Hoa, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Liên Hoa cùng các đồng chí tổ công tác kiểm đếm, lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án: Cải tạo, gia cố và nâng cấp đường Âu Cơ, công chức tư pháp- hộ tịch, công chức địa chính, trưởng khu dân cư, tổ trưởng tổ hòa giải cơ sở, tuyên truyền viên pháp luật, các hộ dân thuộc trường hợp đền bù giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, gia cố và nâng cấp đường Âu Cơ có liên quan đến phân chia di sản trên địa bàn xã Lệ Mỹ, Liên Hoa.


Toàn cảnh Hội nghị 

          Tại hội nghị, các đồng chí báo cáo viên pháp luật cấp huyện đã truyền đạt những nội dung thiết thực gắn liền vời quyền, lợi ích của các hộ thực hiện phân chia di sản như: Căn cứ pháp lý để phân chia di sản, nguyên tắc giao kết thỏa thuận phân chia di sản thừa kế, các giấy tờ cần thiết khi tiến hành thỏa thuận phân chia di sản, các trường hợp thỏa thuận phân chia di sản, chủ thể và đối tượng thỏa thuận phân chia di sản, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực thảo thuận phân chia di sản, nguyên nhân thảo thuận phân chia di sản vô hiệu…


Đồng chí Đào Thị Thanh Hồng - Trưởng phòng Tư pháp huyện hướng dẫn các hộ dân về các thủ tục pháp luật 

          Các báo cáo viên pháp luật của huyện đã giải đáp, hướng dẫn một số nội dung, vướng mắc trong thực hiện phân chia di sản cho các hộ dân và các trưởng khu dân cư, tổ trưởng tổ hòa giải cơ sở, tuyên truyền viên pháp luật như việc xã định chủ sở hữu quyền sử dụng đất đối với trường hợp mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ủy quyền phân chia tài sản, từ chối nhận di sản…


          Thông qua hội nghị tuyên truyền, phổ biến một số quy định về thừa kế và hướng dẫn thực hiện thỏa thuận phân chia di sản đã giúp đồng chí lãnh đạo UBND xã Lệ Mỹ và Liên Hoa, tổ công tác kiểm đếm, lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án: Cải tạo, gia cố và nâng cấp đường Âu Cơ, công chức tư pháp- hộ tịch, công chức địa chính, trưởng khu dân cư, tổ trưởng tổ hòa giải cơ sở, tuyên truyền viên pháp luật hiểu rõ các quy định của pháp luật về nội dung trên để thực hiện tuyên truyền pháp luật hiệu quả tại địa phương. Đồng thời qua đây giúp các hộ dân thuộc trường hợp đền bù giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, gia cố và nâng đường Âu Cơ có liên quan đến phân chia di sản trên địa bàn xã Lệ Mỹ, Liên Hoa thực hiện thỏa thuận phân chia di sản nhanh chóng, đảm bảo các nguyên tắc, đúng quy định pháp luật từ đó góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án, thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển.


Thanh Hồng (phòng Tư pháp)