Hội nghị nghe báo cáo tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện
  • Cập nhật: 17/05/2023
  • Lượt xem: 1659 lượt xem

(Phù Ninh)-Thực hiện chương trình công tác tháng 5, ngày 16/5/2023, UBND huyện tổ chức hội nghị do đồng chí Đào Ngọc Thắng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì nghe Văn phòng đăng ký đất đai và phát triển quỹ đất báo cáo tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện. Dự hội nghị, có lãnh đạo phòng Tài nguyên & Môi trường; phòng Tài chính & Kế hoạch; Ban quản lý dự án; phòng Kinh tế & Hạ tầng; Văn phòng HĐND & UBND; lãnh đạo xã Trung Giáp, Phú Lộc, Bình Phú, An Đạo, Gia Thanh, Hạ Giáp, Tiên Phú, Phù Ninh, Liên Hoa, Lệ Mỹ, Trị Quận, thị trấn Phong Châu

Theo Văn bản số 4933/UBND – NNTN ngày 06/12/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện các thủ tục giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất đối với các ô đất còn lại, UBND huyện đã thực hiện giải phóng mặt bằng và chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện Phù Ninh 97 ô đất. Theo đó đã kiểm tra hiện trạng 84/97 ô đất (có 39/97 ô đủ diện tích theo quy hoạch để đấu giá). Còn lại 13 ô chưa kiểm tra rà soát hiện trạng, 45 ô đã kiểm tra hiện trạng không đủ diện tích theo Quy hoạch cần điều chỉnh. Công tác rà soát hiện trạng để đấu giá 97 ô đất gặp nhiều khó khăn do các thửa đất đề nghị đấu giá đều nằm trong quy hoạch giao đất đã được UBND huyện phê duyệt tuy nhiên do điều kiện tự nhiên, thời tiết… đã làm mất và hư hỏng hệ thống mốc cũng như thay đổi hiện trạng gây khó khăn trong việc kiểm tra, rà soát hiện trạng. Việc giao đất theo quy hoạch trước đây chưa có máy đo đạc dẫn đến nhiều sai số. Công tác làm việc với các hộ dân trong việc thu dọn mặt bằng, phối hợp làm việc để xác định ranh giới các thửa đất liền kề còn gặp nhiều khó khăn dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện nhiệm vụ….


Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng làm rõ tình hình thực hiện kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất tại địa phương. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Đào Ngọc Thắng yêu cầu: Do tiến độ thực hiện còn chậm so với kế hoạch, Văn phòng đăng ký đất đai và phát triển quỹ đất chủ trì phối hợp với Ban quản lý dự án, phòng Kinh tế & Hạ tầng, UBND các xã, thị trấn khẩn trương thực hiện, tham mưu đề xuất. Điều chỉnh kế hoạch nếu vướng mắc như ở Phù Ninh, Trị Quận, Phú Lộc. Các quy hoạch đang triển khai, đôn đốc đơn vị tư vấn, yêu cầu 20/5 phải xong các bước. Trong quá trình thực hiện, nếu vướng mắc, báo cáo để kịp thời tháo gỡ. Đối với các ô đất Tỉnh đã cho đấu giá, dự kiến 11/6 tới đây, các ô còn lại giao cho Văn phòng đăng ký đất đai và phát triển quỹ đất tham mưu, bổ sung để hoàn tất các thủ tục. Các đơn vị bám sát kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất, các phòng, ban, UBND các xã thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công; phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện

Kim Ngân- TTVHTTDL& TT