HĐND huyện Phù Ninh: Hội nghị bầu Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 -2026
  • Cập nhật: 25/08/2021
  • Lượt xem: 1356 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 25/8/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện chủ trì, phối hợp với Chánh án Tòa án nhân dân và Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện tổ chức hội nghị toàn thể Hội thẩm để bầu Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021 -2026. Dự và chủ trì hội nghị có ông Ngô Quang Chính - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; ông Hán Trung Kết- UVBTV Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện; ông Vũ Bình Phương - HUV, Chánh án Tòa án nhân dân huyện cùng các ông, bà Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện.

Tại hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã thông qua Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 25 tháng 6 năm 2021 của HĐND huyện xác nhận kết quả  bầu cử 15 ông, bà Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026; Thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự và tiến hành bầu Trưởng đoàn, Phó trưởng Đoàn Hội thẩm nhân dân. Kết quả, 100% các ông, bà Hội thẩm có mặt nhất trí bầu bà Nguyễn Thị Hoa - Chủ tịch Hội khuyến học huyện làm Trưởng đoàn và ông Nguyễn Chí Hùng - Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện làm Phó trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân, nhiệm kỳ 2021-2026.

          Thay mặt Thường trực HĐND huyện, ông Ngô Quang Chính - Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chúc mừng các ông, bà đã trúng cử Trưởng đoàn và Phó Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân, mong muốn các ông, bà Hội thẩm luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, rèn luyện phẩm chất đạo đức, liêm khiết, trung thực, thể hiện được bản lĩnh, tính độc lập, khách quan trong công tác xét xử, góp phần bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân; đồng thời đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân huyện có kế hoạch cụ thể, hợp lý trong công tác phân công hội thẩm tham gia xét xử, đảm bảo sự tương đồng về số vụ, số lượt tham gia của các ông, bà Hội thẩm./.

Kim Anh - HĐND huyện