Đoàn kiểm tra việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và xử lý phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính tại huyện Phù Ninh
  • Cập nhật: 14/04/2022
  • Lượt xem: 1017 lượt xem

(Phù Ninh)-Sáng ngày 14/4/2022, Đoàn công tác của văn phòng UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Quốc Bảo, Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh làm Trưởng đoàn và các đồng chí lãnh dạo, chuyên viên các phòng của văn phòng UBND tỉnh đã đến 2 xã Hạ giáp và Bình Phú kiểm tra đột xuất việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và xử lý phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính. Làm việc với đoàn có lãnh đạo văn Phòng HĐND và UBND huyện, các đồng chí chủ tịch, phó chủ tịch UBND, bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại huyện Phù Ninh và 2 xã Hạ giáp và Bình Phú


Đoàn công tác đã kiểm tra, đánh giá thực trạng công tác tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); công tác tổ chức, chỉ đạo điều hành hoạt động; điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số tại Bộ phận một cửa của huyện và Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả giải quyết tại 2 xã.


          Qua kiểm tra cho thấy, UBND huyện đã chỉ đạo Bộ phận một cửa tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ- CP; Danh mục TTHC được công khai, niêm yết đầy đủ, thời gian giải quyết các TTHC đều được rút ngắn so với thời gian quy định chung, đồng thời, giảm chi phí thực hiện TTHC không cần thiết của người dân. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn đạt 99,10%; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 0,90%; không có hồ sơ quá hạn. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin được huyện quan tâm đầu tư, từng bước nâng cấp thiết bị theo hướng hiện đại, đáp ứng công tác cải cách hành chính, phục vụ quá trình số hóa trong thời gian tới...


          Bên cạnh đó, Đoàn công tác của tỉnh cũng chỉ ra một số tồn tại mà huyện Phù Ninh cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị xã, Thị trấn đó là việc đẩy mạnh triển khai dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4; số hóa hồ sơ các lĩnh vực theo quy định Nghị định 61; đầu tư hạ tầng trang thiết bị phục vụ số hóa chưa đáp ứng yêu cầu ( như đường truyền, thiếu máy scan tốc độ cao, máy tính bàn cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa  cấp xã); Cần tăng cường rà soát kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng; quan tâm đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm việc ở bộ phận 1 cửa về công nghệ thông tin; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; đẩy mạnh áp dụng phần mềm vào công việc tại bộ phận Một cửa cấp huyện và cấp xã, thị trấn; điều chỉnh tác phong làm việc cán bộ, công chức cấp xã nhiệt tình, tâm huyết hơn với công tác hiện đại hóa nền hành chính…

Thanh Huyền- TTVHTTDL và TT