ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH KHU VỰC PHÙ NINH GIÁM SÁT CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
  • Cập nhật: 19/10/2020
  • Lượt xem: 3348 lượt xem

(Phù Ninh)- Chiều ngày 19/10/2020, Đoàn giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực Phù Ninh tiếp tục chương trình làm việc giám sát công tác bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn huyện Phù Ninh từ năm 2019 đến hết tháng 9/2020. Ông Đào Ngọc Thắng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Tham gia cùng đoàn có ông Nguyễn Tường Thứ - TUV, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, ông Hán Trung Kết- UVBTV Huyện ủy, Chủ tịch UB MTTQ huyện Phù Ninh, ông Ngô Quang Chính – UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện, lãnh đạo Ban kinh tế HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Ban kinh tế-xã hội HĐND huyện, đại diện Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện, Ban quản lý các công trình công cộng.

Theo báo cáo, từ năm 2019 đến hết tháng 9/2020, Phòng Tài nguyên - Môi trường đã tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc các xã, thị trấn triển khai thực hiện các nội dung trong công tác quản lý, bảo vệ môi trường; đồng thời, UBND huyện cũng giao cho các phòng chuyên môn của huyện theo dõi, hướng dẫn các xã thực hiện hoàn thành tiêu chí môi trường trong xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Song song với đó, chỉ đạo cụm công nghiệp, các làng nghề, cơ sở khai thác, chế biến khoáng sản, các trang trại, gia trại, các cơ sở kinh doanh dịch vụ, thuốc bảo vệ thực vật, điểm thu mua phế liệu thực hiện nghiêm công tác bảo vệ môi trường. Hiện nay, toàn huyện có 6 làng nghề, đảm bảo thực hiện các biện pháp xử lý chất thải, chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Toàn huyện hiện có 3 CCN đang hoạt động nhưng chưa đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung, chủ yếu các cơ sở sản xuất tự xử lý theo quy định trước khi xả thải ra môi trường bên ngoài. Trên địa bàn huyện, nước thải y tế có lưu lượng ước tính khoảng 33m3/ngày đêm. Ngoài ra, có 22 đơn vị được cấp phép khai thác khoáng sản, trong quá trình hoạt động khai thác các loại khoáng sản, lượng nước mưa chảy tràn qua diện tích khai thác kéo theo đất, đá làm ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt, trong đó đáng chú ý là việc khai thác khoáng sản ở các khu vực ven sông.


Trong năm 2020, lượng chất thải rắn phát sinh là 14,101 tấn/ ngày đên, tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt tính đến tháng 9/2020 ước tính khoảng 60%. Trên địa bàn huyện có 11 khu đô thị và 73 khu dân cư tập trung nông thôn của 10/17 xã thị trấn tham gia dịch vụ thu gom rác thải của Ban quản lý các công trình công cộng; thực hiện thu gom tại các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đóng trên địa bàn các xã và 16 công ty tại cụm công nghiệp Tử Đà; 4 Công ty tại cụm công nghiệp đồng lạng. Lượng rác thu gom, vận chuyển về khu xử lý của tỉnh bình quân 14,101 tấn/ngày đêm


Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn đã tiến hành thảo luận, đánh giá cao sự nỗ lực của các phòng, ngành chức năng trong công tác tham mưu cho huyện về công tác quản lý, bảo vệ môi trường, nhất là việc triển khai thực hiện Nghị quyết chuyên đề số 05 của HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016 về công tác bảo vệ môi trường; đồng thời yêu cầu giải trình làm rõ một số nội dung như: việc xử lý rác thải sinh hoạt, chất thải chăn nuôi, vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng; công tác quản lý đô thị, các công ty;…

Kết luận buổi giám sát, các đồng chí trong đoàn đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong công tác bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn huyện Phù Ninh. Các hệ thống văn bản, kế hoạch đã được triển khai đầy đủ, có sự quan tâm, sát sao đến lĩnh vực này. Đặc biệt, qua các buổi giám sát thực tế tại một số địa phương, đoàn giám sát đánh giá cao công tác quản lý, bảo vệ môi trường tại xã Bình Phú. Bên cạnh đó, đoàn cũng chỉ ra một số những tồn tại, hạn chế như: công tác tuyên truyền ở một số địa phương chưa thường xuyên, sâu rộng; việc quản lý và thực hiện thu gom rác thải ở một số xã vẫn còn vướng mắc, một số địa phương vẫn chưa có điểm tập kết rác thải, tình trạng ngập úng và ô nhiễm môi trường cục bộ vẫn còn xảy ra ở một số tuyến đường thôn, khu dân cư tập trung do nước thải sinh hoạt và nước mưa;… Để công tác bảo vệ môi trường đem lại hiệu quả cao, trong thời gian tới, huyện Phù Ninh cần tiếp tập trung giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường tại các làng nghề ở khu vực nông thôn, trong đó lưu ý vấn đề tập kết, thu gom rác thải, quản lý tốt quy hoạch nghĩa trang; cần quản lý chặt chẽ hoạt động sử dụng hóa chất, chất cấm, chất kích thích sinh trưởng, kháng sinh trong chăn nuôi thông qua kiểm soát, đánh giá chất lượng sản phẩm; quan tâm đến việc nâng cấp hệ thống ĐTT từ huyện đến cơ sở để tăng cường hiệu quả tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân.

Cũng tại buổi giám sát, đoàn đã đến tham quan thực tế quy trình xử lý chất thải của Công ty CP Đông Á – Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh.

  Một số hình ảnh:Trường Sơn - Hà Linh (ĐTT)