ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY LÀM VIỆC TẠI PHÙ NINH.
  • Cập nhật: 28/06/2022
  • Lượt xem: 4294 lượt xem

(Phù Ninh)-Ngày 28/6/2022, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã làm việc với BTV Huyện ủy Phù Ninh về việc rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, việc thực hiện kiến nghị của kiểm toán Nhà nước; các kết luận giám sát của HĐND tỉnh, kết luận kiểm tra, giám sát của tỉnh đối với huyện Phù Ninh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Hữu Nhật – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Nguyễn Quang Vinh - Phó Bí thư TT Huyện ủy, các đồng chí trong BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc huyện.


Tại buổi kiểm tra các đồng chí trong đoàn công tác đã nghe lãnh đạo huyện Phù Ninh báo cáo về kết quả tự kiểm tra, rà soát thực hiện kết luận các cuộc thanh tra về kinh tế, xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; các kết luận giám sát của HĐND tỉnh, kết luận kiểm tra, giám sát của tỉnh trên địa bàn huyện Phù Ninh, từ năm 2018 đến năm 2021. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả  các kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát và kiểm toán. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của nhiều cấp ủy, chính quyền đã có chuyển biến tích cực, tập trung vào việc thực hiện các chủ trương, chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và các lĩnh vực: Công tác quản lý, sử dụng đất đai; tài chính ngân sách, việc triển khai các dự án, chương trình đầu tư xây dựng, thực hiện các chế độ chính sách an sinh xã hội... Giai đoạn 2018-2021 huyện Phù Ninh đã thực hiện 90 cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát và kiểm toán tại 234 đơn vị, tổ chức và 28 đảng viên. Qua thanh tra, kiểm tra giám sát đã phát hiện, kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khắc phục những hạn chế, tồn tại, khuyết điểm kiến nghị xử lý những sai phạm góp phần phát triển kinh tế và giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, trật tự xã hội.


Sau khi nghe báo cáo đồng chí Nguyễn Trung Kiên -  Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả tự kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra, kiểm tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; các kết luận giám sát của HĐND; kết luận thanh tra kiểm tra của tỉnh trên địa bàn huyện Phù Ninh từ năm 2018 đến năm 2021, đồng chí yêu cầu BTV Huyện ủy Phù Ninh tăng cường hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực; quản lý chặt chẽ, hạn chế xảy ra sai phạm, đặc biệt là lĩnh vực đất đai, tài chính, công tác đền bù giải phóng mặt bằng, các cơ quan trong khối nội chính tham mưu cho cấp ủy, chính quyền những vấn đề liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.


Đồng chí Nguyễn Trung Kiên -  Ủy viên BTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo huyện Phù Ninh đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trân trọng tiếp thu các ý kiến kiến nghị của đoàn công tác và mong muốn trong quá trình làm việc tại huyện Phù Ninh Đoàn công tác cùng với huyện sẽ phối hợp hiệu quả để hoàn thành nhiệm vụ được giao 'Hồng Nhung- Quang Thái- TTVHTTDL&TT