Xã Phú Mỹ tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2019
  • Cập nhật: 30/10/2019
  • Lượt xem: 6016 lượt xem

(Phù Ninh)- Nhằm tuyển chọn những thanh niên có đủ điều kiện để thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2020, vừa qua, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Phú Mỹ 2019 phối hợp với trạm y tế xã tổ chức khám sơ tuyển thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự tuổi từ 18 đến 25 thuộc diện đủ điều kiện khám sức khỏe NVQS năm 2020.

Để công tác truyền chọn công dân nhập ngũ diễn ra thuận lợi, Hội đồng NVQS xã Phú Mỹ đã xây dựng kế hoạch phân công các thành viên hội đồng NVQS tham gia công tác điều động thanh niên tham gia khám sơ tuyển sức khỏe NVQS năm 2020, trên cơ sở tổ chức rà soát, nắm chắc nguồn thực lực thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để thanh niên và nhân dân nhận thức rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân đối với tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.


Thực hiện quy định của pháp luật, hội đồng NVQS xã Phú Mỹ đã phát thông báo sơ tuyển cho 87 thanh niên đủ điều kiện khám sức khỏe NVQS. Đồng thời để thanh niên khám tuyển đông đủ, hội đồng NVQS xã đã tổ chức phát thông báo trước đó 15 ngày để thanh niên có thời gian chuẩn bị sắp xếp công việc tham gia khám tuyển. Đặc biệt, đối với những thanh niên đang đi làm ăn xa, hội đồng NVQS xã đã yêu cầu gia đình vận động thanh niên tham gia khám tuyển đúng thời gian quy định.

Kết thúc đợt khám sơ tuyển hội đồng NVQS xã đã tuyển chọn được 40 thanh niên đạt sức khỏe từ loại 1 đến loại 3 để tham gia vòng khám tuyển cấp huyện được tổ chức vào tháng 11 tới.

 

Phạm Xuân Hay - Phú Mỹ