Thủ tục trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
  • Cập nhật: 12/06/2019
  • Lượt xem: 6221 lượt xem

NỘI DUNG CHI TIẾT THỦ TỤC

Thủ tục Thủ tục trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Trình tự thực hiện - Người có bằng khen hoặc đại diện thân nhân lập bản khai kèm giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này gửi Bộ phận Một cửa cấp xã.
- Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận bản khai và lập danh sách kèm giấy tờ quy định gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
- UBND cấp xã nhận kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp huyện.
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa UBND cấp xã.
Thành phần, số lượng hồ sơ 03 bộ hồ sơ gồm:
- Bản khai cá nhân (Phụ lục) của người được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của cấp bộ, Bằng khen của cấp tỉnh (gọi chung là người có bằng khen);
Trường hợp người có bằng khen đã từ trần: Bản khai cá nhân của đại diện thân nhân kèm biên bản ủy quyền (theo Mẫu UQ ban hành kèm theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân).
Thân nhân của người có bằng khen từ trần là một trong những người sau: Vợ hoặc chồng; bố đẻ, mẹ đẻ; con đẻ, con nuôi của người từ trần.
- Bản sao một trong các giấy tờ sau: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của cấp bộ, Bằng khen của cấp tỉnh hoặc Quyết định khen thưởng.
Thời hạn giải quyết 05 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Chọn lĩnh vực 3. Lĩnh vực Chính sách người có công
Kết quả thực hiện Danh sách đề nghị.
Chi phí Không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Bản khai cá nhân.
Yêu cầu Không
Cơ sở pháp lý Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg ngày 14/6/2016, Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH.
Tài liệu đính kèm TT-2130082019104609.doc