Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ
  • Cập nhật: 04/09/2019
  • Lượt xem: 4233 lượt xem

NỘI DUNG CHI TIẾT THỦ TỤC

Thủ tục Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ
Trình tự thực hiện - Cá nhân nộp hồ sơ về Bộ phận Một cửa thuộc UBND cấp xã.
- Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu đúng, đủ thì viết phiếu hẹn; nếu chưa đúng thì chuyển trả, hướng dẫn cá nhân hoàn thiện hồ sơ.
- Nếu hồ sơ được tiếp nhận, UBND cấp xã lập danh sách của người thuộc diện hưởng ưu đãi giáo dục, đào tạo gửi pḥòng Lao động- Thương binh và Xã hội.
- Cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp xã.
Cách thức thực hiện Cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa thuộc UBND xã.
Thành phần, số lượng hồ sơ 03 bộ gồm
- Tờ khai đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo (Mẫu số 01-ƯĐGD).
- Giấy xác nhận của cơ sở giáo dục phổ thông hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học (Mẫu số 02-ƯĐGD).
- Quyết định thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo (Mẫu số 03-ƯĐGD).
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Cá nhân.
Chọn lĩnh vực 3. Lĩnh vực Chính sách người có công
Kết quả thực hiện Danh sách đề nghị.
Chi phí Không.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Mẫu số 01 - ƯĐGD - Thông tư liên tịch số 36/2015/TTLT-BLĐTBXH-BTC
Yêu cầu Không.
Cơ sở pháp lý Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, Nghị định số 31/2013/NĐ-CP, Thông tư số 36/2015/TTLT-BLĐTBXH-BTC
Tài liệu đính kèm TT-1730082019101317.doc