Thủ tục đổi hoặc cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công
  • Cập nhật: 05/09/2019
  • Lượt xem: 5469 lượt xem

NỘI DUNG CHI TIẾT THỦ TỤC

Thủ tục Thủ tục đổi hoặc cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công
Trình tự thực hiện - UBND cấp xã nộp hồ sơ về Bộ phận Một cửa thuộc UBND cấp huyện;
- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đúng, đủ thì tiếp nhận chuyển tới Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội. Nếu hồ sơ chưa đúng, chưa đủ thì chuyển trả hồ sơ cho UBND cấp xã hoàn thiện hồ sơ;
- Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm kiểm tra, lập danh sách, tham mưu UBND cấp huyện ra văn bản đề nghị, gửi kèm hồ sơ về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
Cách thức thực hiện Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa thuộc UBND cấp huyện.
Thành phần, số lượng hồ sơ * Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn xin cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công” (Mẫu TQ1-Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH).
- Danh sách trích ngang có ghi đầy đủ các thông tin của liệt sỹ do UBND cấp xã lập;
* Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Tổ chức.
Chọn lĩnh vực 3. Lĩnh vực Chính sách người có công
Kết quả thực hiện Danh sách đề nghị.
Chi phí Không.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Mẫu TQ1
Yêu cầu Không
Cơ sở pháp lý Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, Nghị định số 31/2013/NĐ-CP, Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH.
Tài liệu đính kèm TT-1327082019023653.doc