Thủ tục Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm
  • Cập nhật: 11/09/2019
  • Lượt xem: 5933 lượt xem

NỘI DUNG CHI TIẾT THỦ TỤC

Thủ tục Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm
Trình tự thực hiện - Hộ gia đình trên địa bàn thuộc danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo do địa phương đang quản lý, có giấy đề nghị xét duyệt thoát nghèo, thoát cận nghèo nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến gửi bộ phận “một cửa” UBND cấp xã;
- Bộ phận một cửa UBND xã, phường, thị trấn: Hướng dẫn người dân chuẩn bị hồ sơ; Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.
- Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại bộ phận “một cửa” UBND cấp xã,
Cách thức thực hiện - Nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ (giấy đề nghị) qua đường bưu điện tại bộ phận “một cửa” UBND cấp xã.
Thành phần, số lượng hồ sơ * Thành phần hồ sơ gồm:
Giấy đề nghị xét duyệt thoát nghèo, thoát cận nghèo
* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
Thời hạn giải quyết : không quá 07 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận giấy đề nghị của hộ gia đình.
Đối tượng thực hiện Chủ hộ (hoặc thành viên trong hộ được ủy quyền) có nhu cầu xét duyệt thoát nghèo, thoát cận nghèo
Chọn lĩnh vực 5. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Kết quả thực hiện Quyết định của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo (trường hợp không ban hành Quyết định công nhận thì cần có văn bản trả lời nêu rõ lý do)
Chi phí Không.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai giấy đề nghị xét duyệt thoát nghèo, thoát cận nghèo (theo mẫu tại Phụ lục số lb ban hành kèm theo Thông tư số 17/2016/TT- BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).
Yêu cầu Hộ gia đình trên địa bàn thuộc danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo do địa phương đang quản lý, có giấy đề nghị xét duyệt thoát nghèo, thoát cận nghèo.
Cơ sở pháp lý Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020;
Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.
Tài liệu đính kèm TT-1503092019083537.doc