Thủ tục Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y
  • Cập nhật: 09/08/2019
  • Lượt xem: 5602 lượt xem

NỘI DUNG CHI TIẾT THỦ TỤC

Thủ tục Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y
Trình tự thực hiện - Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ Cho Trung Tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Phú Thọ .Nếu hồ sơ không đầy đủ thì yêu cầu tổ chức, cá nhân hoàn thiện đầy đủ theo quy định. Nếu hồ sơ đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y ( Phòng. Thanh tra, pháp chế) trong thời gian: 0,5 ngày làm việc.
- Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ và trình lãnh đạo Chi cục ký duyệt trong thời gian 04 ngày làm việc đối với hồ sơ cấp mới CCHN, 02 ngày làm việc đối với hồ sơ gia hạn CCHN: Nếu hồ sơ không hợp lệ thì yêu cầu tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ; nếu hồ sơ hợp lệ thì phòng chuyên môn trình Lãnh đạo Chi cục cấp Chứng chỉ hành nghề thú y theo quy định. Trường hợp không cấp, Chi cục Chăn nuôi và Thú y trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Phòng chuyên môn trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Phú Thọ trong thời gian: 05 ngày làm việc.
- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Phú Thọ
* Trong trường hợp tổ chức, cá nhân có nhu cầu gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y, nộp hồ sơ trước khi Chứng chỉ hành nghề hết hạn 30 ngày.
Cách thức thực hiện Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Phú Thọ
- Địa chỉ: Đường Trần Phú, Phường Tân Dân- TP.Việt Trì - tỉnh Phú Thọ.
- Điện thoại: 02102.222.555
- E-mail: vpub@phutho.gov.vn
Thời gian nhận hồ sơ: Giờ hành chính, thứ hai đến thứ sáu hàng tuần.
Thành phần, số lượng hồ sơ */ Thành phần hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ Cấp mới Chứng chỉ hành nghề thú y:
- Đơn đăng ký cấp Chứng chỉ hành nghề thú y (theo mẫu Phụ lục 3 Nghị định 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính Phủ).
- Văn bằng, chứng chỉ chuyên môn, phù hợp với lĩnh vực đăng ký hành nghề thú y (phô tô công chứng).
- Giấy chứng nhận sức khỏe.
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân. (phô tô công chứng).
(Đối với người nước ngoài phải có lý lịch tư pháp được cơ quan có thẩm quyền xác nhận).
- 02 ảnh màu chân dung cỡ 4 x 6 cm.
- Thành phần hồ sơ gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y:
- Đơn đăng ký gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y (theo mẫu Phụ lục 3 Nghị định 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính Phủ).
- Chứng chỉ hành nghề thú y đã cấp (Bản gốc).
- Giấy chứng nhận sức khỏe.
- 02 ảnh màu chân dung cỡ 4 x 6 cm.
*/ Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết - Trường hợp cấp mới: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Trường hợp gia hạn: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Chọn lĩnh vực Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Kết quả thực hiện Chứng chỉ hành nghề thú y
Chứng chỉ hành nghề thú y có giá trị 05 năm.
Chi phí 50.000 đồng/lần cấp.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Đơn đăng ký cấp/gia hạn chứng chỉ hành nghề theo Phụ lục 3 Nghị định 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính Phủ;
Yêu cầu - Người hành nghề chẩn đoán, chữa bệnh, phẫu thuật động vật, tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y tối thiểu phải có bằng trung cấp chuyên ngành thú y, chăn nuôi thú y hoặc trung cấp nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản đối với hành nghề thú y thủy sản. Người hành nghề tiêm phòng cho động vật phải có chứng chỉ tốt nghiệp lớp đào tạo về kỹ thuật do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp tỉnh cấp.
- Người phụ trách kỹ thuật của cơ sở phẫu thuật động vật, khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật phải có bằng đại học trở lên chuyên ngành thú y, chăn nuôi thú y hoặc nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản đối với hành nghề thú y thủy sản.
- Người buôn bán thuốc thú y phải có bằng trung cấp trở lên chuyên ngành thú y, chăn nuôi thú y hoặc trung cấp nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản đối với hành nghề thú y thủy sản.
- Chứng chỉ hành nghề thú y về tiêm phòng, chẩn đoán, chữa bệnh, phẫu thuật động vật, tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y được sử dụng trong phạm vi cả nước.
- Chứng chỉ hành nghề thú y của người phụ trách kỹ thuật tại cơ sở phẫu thuật động vật, khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật, buôn bán thuốc thú y được sử dụng trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Người hành nghề phải có đạo đức nghề nghiệp;
- Người hành nghề có đủ sức khỏe hành nghề.
*/ Đối với tổ chức hành nghề thú y:
- Có cá nhân đáp ứng 03 các yêu cầu: Có Chứng chỉ hành nghề thú y phù hợp với từng loại hình hành nghề thú y; Có đạo đức nghề nghiệp; Có đủ sức khỏe hành nghề.
- Có cơ sở vật chất, kỹ thuật phù hợp với từng loại hình hành nghề thú y theo quy định của pháp luật.
Cơ sở pháp lý - Luật thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội;
- Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính Phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật thú y;
- Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y và Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, ATTP trong lĩnh vực Nông nghiệp.

Tài liệu đính kèm CNTY14.doc