Thông báo công bố, công khai Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của huyện Phù Ninh
  • Cập nhật: 24/07/2019
  • Lượt xem: 1921 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 24, tháng 7, năm 2019, UBND huyện Phù Ninh ban hành thông báo công bố, công khai Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của huyện Phù Ninh.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

5_THONG_BAO_CONG_BO_DCQH_PHU_NINH_201907260809096860.docx