QUYẾT ĐỊNH Ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Phú Thọ đến năm 2020.
  • Cập nhật: 28/10/2019
  • Lượt xem: 6345 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 24/10/2109 Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định 2662 /QĐ-UBND Quyết định Ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Phú Thọ đến năm 2020.

 Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Phú Thọ đến năm 2020

 như sau:

1- Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao khi đáp ứng các điều kiện sau:

- Đã được công nhận chuẩn nông thôn  mới theo quy định tại quyết định 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính Phủ

- Đạt chuẩn 100% tiêu chí nông thôn mới nâng cao

2- Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu khi đáp ứng các điều kiện sau:

  - Đã được công nhận chuẩn nông thôn  mới  nâng cao 

- Đạt các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định tại quyết định 291/QĐ-TTg ngày 5/6/2018 của Thủ tướng Chính Phủ

Chi tiết bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao trong tài liệu đính kèm file25102019102610am-2662-qd-ubnd.signed.pdf

 

Ban biên tập