Phù Ninh: Hội nghị do Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì nghe các phòng chuyên môn báo cáo
  • Cập nhật: 09/03/2022
  • Lượt xem: 1629 lượt xem

(Phù Ninh)- Sáng ngày 09/3/2022, UBND huyện Phù Ninh tổ chức hội nghị theo kế hoạch nghe các phòng chuyên môn báo cáo các nội dung. Đồng chí Đào Ngọc Thắng – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo các phòng Tài nguyên & Môi trường, phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện, Thanh tra huyện, Phòng Giáo dục & Đào tạo, Phòng Tài chính & Kế hoạch, Phòng Kinh tế & Hạ tầng, phòng Văn hóa & Thông tin, phòng Y tế.


Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn báo cáo kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2022, Kế hoạch thu quỹ phòng chống thiên tai huyện Phù Ninh năm 2022. Trong năm 2021, huyện đã có 03 xã đã đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới gồm: xã Bảo Thanh, An Đạo và Gia Thanh. Năm 2022, huyện Phù Ninh phấn đấu có thêm 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới ( Liên Hoa, Phù Ninh) nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới 16/16 xã đạt 100%; Tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư nâng cao các tiêu chí để thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xã nông thôn mới nâng cao: xã Bình Phú và xã Trung Giáp.  


Đồng chí Đào Ngọc Thắng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị

Hội nghị đã nghe phòng Tài nguyên & Môi trường báo cáo rà soát các ô đất còn lại của các quy hoạch và đề xuất hướng giải quyết. Sau khi tiến hành rà soát, tổng số ô còn lại chưa giao đất, đấu giá đất là 148 ô, diện tích 32.719 m2. Các vị trí này, trước đây UBND huyện đã thực hiện quy hoạch, thu hồi và giải phóng mặt bằng, đồng thời quyết định chuyển mục đích sử dụng sang quỹ đất ở và đất khác. Tuy nhiên, căn cứ Luật Đất đai năm 2013, đấu giá quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Do vậy, UBND huyện chưa thực hiện được việc giao đất.


          Tại hội nghị, các đại biểu đã dành thời gian để thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo trình tại hội nghị. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Đào Ngọc Thắng yêu cầu các cơ quan soạn thảo cần nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu dự hội nghị. Rà soát lại các số liệu, các chỉ tiêu, tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao xã Trung Giáp, xã Bình Phú. Đối với thu quỹ phòng chống thiên tai, rà soát quỹ PCTT năm 2021, cơ quan thường trực tham mưu Quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành thu quỹ PCTT để đôn đốc các đơn vị hoàn thiện chỉ tiêu được giao. Đối với lĩnh vực tài nguyên môi trường, phòng sẽ tham mưu UBND huyện đề xuất UBND tỉnh cho phép thực hiện giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất các ô đất còn lại mà không phải thực hiện lại thủ tục chuyển mục đích sử dụng…

Kim Ngân - TTVH TTDL & TT