Tuyên truyền, phổ biến quy trình nội bộ giải quyết đối với từng thủ tục hành chính lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện
  • Cập nhật: 01/10/2019
  • Lượt xem: 5224 lượt xem

(Phù Ninh)-Ngày 10/9/2019, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2246/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết đối với từng thủ tục hành chính lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Phú Thọ. Trong đó, quy định nội dung cụ thể từng quy trình nội bộ giải quyết 16 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện. Ngày 27/09/2019, UBND huyện Phù Ninh ban hành công văn số 1113/UBND-KT&HT V/v tuyên truyền, phổ biến quy trình nội bộ giải quyết đối với từng thủ tục hành chính lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

- Lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng (03TTHC):

+ Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh;

+ Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh;

+ Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (Trường hợp Giấy chứng nhận hết thời hạn hiệu lực; Trường hợp Giấy chứng nhận bị mất hoặc hỏng).

- Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước (09 TTHC):

+ Cấp Giấy phép bán lẻ rượu;

+ Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu;

+ Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu (Trường hợp Giấy phép hết thời hạn hiệu lực; Trường hợp Giấy phép bị mất hoặc hỏng);

+ Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

+ Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

+ Cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

+ Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá;

+ Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá;

+ Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá.

- Lĩnh vực kinh doanh khí (03 TTHC):

+ Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện của hàng bán lẻ LPG chai;

+ Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện của hàng bán lẻ LPG chai;

+ Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện của hàng bán lẻ LPG chai.

- Lĩnh vực công nghiệp địa phương (01 TTHC): Cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện.

Để việc triển khai được thuận tiện, công khai, minh bạch các thủ tục hành chính lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn, UBND huyện Phù Ninh yêu cầu:

1. Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” thuộc UBND huyện: 

Niêm yết công khai, đầy đủ quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tại cơ quan để nhân dân biết, tìm hiểu, thực hiện.

2. UBND các xã, thị trấn:

Niêm yết công khai, đầy đủ các thủ tục hành chính nêu trên tại cơ quan, đồng thời tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của từng thủ tục hành chính trên phương tiện đài truyền thanh các xã, thị trấn.

Ban biên tập

porno pretoporno.com XXX Pornos www.bokepbejat.com xvideos2020.me www.echterporno.com pornolegende xnxxporn phim sex 2020 lawnjinsi.com Free Desi Scandal www.xarabvideos.com porno xxx movel www.xxxarabtube.com porno gratis www.nubepornogratis.com www.perlasesso.com