Trình tự,thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ,khuyến khích phát triển nông nghiệp ,nông thôn trên địa bàn tỉnh
  • Cập nhật: 29/03/2022
  • Lượt xem: 1126 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 24/3/2022, Liên ngành: Nông nghiệp và PTNT- Tài chính- Kế hoạch và Đầu tư- tài Nguyên và Môi trường- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Phú Thọ ban hành hướng dẫn số 383/HD-NN-TC-NH-KHĐT-TNMT về Trình tự,thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ,khuyến khích phát triển nông nghiệp ,nông thôn trên địa bàn tỉnh như sau

Ban Biên tập