Thủ tục trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
  • Cập nhật: 09/01/2020
  • Lượt xem: 664 lượt xem

Trình tự thực hiện - UBND cấp xã nộp hồ sơ về Bộ phận Một cửa thuộc UBND cấp huyện.
- Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu đúng, đủ thì viết phiếu hẹn; nếu chưa đúng thì chuyển trả, hướng dẫn cá nhân hoàn thiện hồ sơ.
- Nếu hồ sơ được tiếp nhận, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định, lập danh sách đề nghị gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội.
- UBND cấp xã nhận kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp huyện.
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa UBND huyện.
Thành phần, số lượng hồ sơ 01 bộ hồ sơ gồm:
- Bản khai cá nhân (Phụ lục) của người được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của cấp bộ, Bằng khen của cấp tỉnh (gọi chung là người có bằng khen);
Trường hợp người có bằng khen đã từ trần: Bản khai cá nhân của đại diện thân nhân kèm biên bản ủy quyền (theo Mẫu UQ ban hành kèm theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân).
Thân nhân của người có bằng khen từ trần là một trong những người sau: Vợ hoặc chồng; bố đẻ, mẹ đẻ; con đẻ, con nuôi của người từ trần.
- Bản sao một trong các giấy tờ sau: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của cấp bộ, Bằng khen của cấp tỉnh hoặc Quyết định khen thưởng.
- Danh sách đề nghị của UBND cấp xã
Thời hạn giải quyết 07 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Chọn lĩnh vực 3. Lĩnh vực Chính sách người có công
Kết quả thực hiện Danh sách đề nghị.
Chi phí Không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Bản khai cá nhân.
Yêu cầu Không
Cơ sở pháp lý Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg ngày 14/6/2016, Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH.
Tài liệu đính kèm TT2127082019020946.doc