Thông báo thực hiện kiểm đếm, công khai Thực hiện dự án: Điểm dân cư nông thôn xã Trạm Thản (để thực hiện giao đất tái định cư cho các hộ dân tại khu 5, xã Trạm Thản, huyện Phù Ninh phải di dời do ảnh hưởng bởi ô xử lý rác thải rắn tại khu 5, xã Trạm Thản)
  • Cập nhật: 12/04/2023
  • Lượt xem: 2807 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 12/04/2023,Hội đồng bồi thường huyện Phù Ninh ban hành Thông báo thực hiện kiểm đếm, công khai Thực hiện dự án: Điểm dân cư nông thôn xã Trạm Thản (để thực hiện giao đất tái định cư cho các hộ dân tại khu 5, xã Trạm Thản, huyện Phù Ninh phải di dời do ảnh hưởng bởi ô xử lý rác thải rắn tại khu 5, xã Trạm Thản)

Chi tiết văn bản signed-signed-thong bao1.pdf

Ban Biên tập