Thông báo lịch tiếp công dân chung của Lãnh đạo HĐND, UBND huyện năm 2020
  • Cập nhật: 10/01/2020
  • Lượt xem: 576 lượt xem

THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân chung của Lãnh đạo HĐND, UBND huyện tại trụ sở tiếp công dân của UBND huyện Phù Ninh năm 2020

    Chi tiết trên file đính kèmTB_01_07-01-2020signed_20200109100851918910.pdf