Quyết định về việc công bố danh mục TTHC được thay thế lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Phú Thọ
  • Cập nhật: 26/04/2022
  • Lượt xem: 3250 lượt xem

(Phù Ninh) - Ngày 26/4/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định: 1185/QĐ - UBND về việc công bố danh mục TTHC được thay thế lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Phú Thọ. Ban biên tập Cổng TTĐT đăng tải chi tiết nội dung như sau:

Chi tiết Văn bản đính kèm: qd ubnd - 17 ttr sgd h-2.pdf

Ban biên tập