Quyết định về việc công bố danh mục chuẩn hóa TTHC các lĩnh vực ngành Lao động - Thương binh & Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
  • Cập nhật: 23/05/2022
  • Lượt xem: 2538 lượt xem

(Phù Ninh) - Ngày 23/5/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định: 1365/QĐ - UBND về việc công bố danh mục chuẩn hóa TTHC các lĩnh vực ngành Lao động - Thương binh & Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Ban biên tập Cổng TTĐT đăng tải nội dung văn bản như sau:

Chi tiết Văn bản đính kèm: qd ubnd - 38 ttr sld h-2 (1).pdf

Ban biên tập