Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Ban quản lý các khu công nghiệp Phú Thọ
  • Cập nhật: 23/05/2022
  • Lượt xem: 2269 lượt xem

(Phù Ninh) - Ngày 23/5/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định: 1366/QĐ - UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Ban quản lý các khu công nghiệp Phú Thọ. Ban biên tập Cổng TTĐT đăng tải chi tiết nội dung như sau:

Chi tiết Văn bản đính kèm: qd ubnd - 08 ttr bql-2.pdf

Ban biên tập