Quyết định Công bố danh mục TTHC các lĩnh vực ngành Lao động - Thương binh & Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
  • Cập nhật: 23/05/2022
  • Lượt xem: 4970 lượt xem

(Phù Ninh) - Ngày 23/5/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định: 1363/QĐ - UBND về việc Công bố danh mục TTHC các lĩnh vực ngành Lao động - Thương binh & Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Ban biên tập Cổng TTĐT đăng tải chi tiết nội dung như sau:

Chi tiết Văn bản đính kèm: qd ubnd - 38 ttr sld t-2.pdf

Ban biên tập