Quyết định Công bố danh mục chuẩn hóa TTHC các lĩnh vực ngành Y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh Phú Thọ
  • Cập nhật: 04/03/2022
  • Lượt xem: 5968 lượt xem

(Phù Ninh) - Ngày 04/3/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định: 478/QĐ - UBND Công bố danh mục chuẩn hóa TTHC các lĩnh vực ngành Y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh Phú Thọ. Ban biên tập cổng TTĐT đăng tải chi tiết nội dung như sau:

Chi tiết Văn bản đính kèm: qd ubnd - 304 ttr syt t-2 (1).pdf

Ban biên tập