Quyết định Công bố danh mục chuẩn hóa TTHC các lĩnh vực ngành văn hóa, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của cấp tỉnh
  • Cập nhật: 11/03/2022
  • Lượt xem: 3985 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 11/3/2022, UBND cấp tỉnh ban hành Quyết định: 561/QĐ - UBND về việc Công bố danh mục chuẩn hóa TTHC các lĩnh vực ngành văn hóa, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của cấp tỉnh. Ban biên tập Cổng TTĐT đăng tải chi tiết nội dung như sau:

Chi tiết Văn bản đính kèm: qd ubnd - 18 ttr svh t-2.pdf

Ban biên tập