Quyết định Công bố danh mục chuẩn hóa TTHC các lĩnh vực ngành Lao động - Thương binh & Xã hội thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của cấp trung ương do các cấp chính quyền tỉnh Phú Thọ thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ trả kết quả
  • Cập nhật: 23/05/2022
  • Lượt xem: 5129 lượt xem

(Phù Ninh) - Ngày 23/5/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định: 1364/QĐ - UBND về việc Công bố danh mục chuẩn hóa TTHC các lĩnh vực ngành Lao động - Thương binh & Xã hội thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của cấp trung ương do các cấp chính quyền tỉnh Phú Thọ thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ trả kết quả. Ban biên tập Cổng TTĐT đăng tải chi tiết nội dung như sau:

Chi tiết văn bản đính kèm: qd ubnd - 38 ttr sld tw-2 (1).pdf

Ban biên tập