Phù Ninh: Nâng cao sinh hoạt chính trị dưới cờ hàng tháng.
  • Cập nhật: 04/11/2019
  • Lượt xem: 5418 lượt xem

(Phù Ninh)-Tiếp tục thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị, trong đó có hoạt động tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ, các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện Phù Ninh thường xuyên duy trì hoạt động chào cờ hàng tháng và ngày càng đi vào chiều sâu, có ý nghĩa giáo dục chính trị sâu sắc

   Nghi thức chào cờ tại cơ quan Huyện ủy- MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội huyện Phù Ninh

Sau nghi lễ chào cờ, trang trọng, thiêng liêng, các cơ quan, đơn vị  trên địa bàn huyện Phù Ninh đã tổ chức sinh hoạt chính trị dưới cờ và học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như đánh giá kết quả hoạt động của đơn vị và triển khai nhiệm vụ tiếp theo của tháng, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tháng, đồng thời kể một câu chuyện về tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…Thông qua những câu chuyện kể về  Bác trong các buổi sinh hoạt, đã có tác dụng tích cực trong việc nâng cao nhận thức của cán bộ, Đảng viên, công chức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh , qua đó giúp cán bộ, đảng viên, công chức tích cực rèn luyện, học tập, tự soi, tự sửa, tự hoàn thiện bản thân mình, nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao; Các cơ quan, đơn vị, địa phương  vận dụng linh hoạt, sáng tạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào tổ chức, thực hiện nhiệm vụ của địa phương, đơn vị


        Nghi thức chào cờ tại BCH Quân sự huyện Phù Ninh

Nghi thức chào cờ Tại trụ sở Thị trấn Phong Châu   Lễ chào cờ tại trường THCS Giấy Phong Châu

Sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về tinh thần yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc của cán bộ, đảng viên, được cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đồng tình và tích cực tham gia, được nhân dân đánh giá cao.  

Một số hình ảnh sinh hoạt dưới cờ các cơ quan đơn vị tháng 11 năm 2019

 


 

Anh Thư- Quang Thái- Phú Cường- Đài TT