PHÙ NINH: BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO CƠ SỞ
  • Cập nhật: 05/11/2019
  • Lượt xem: 5616 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 4.11, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở năm 2019 cho lãnh đạo các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Bí thư Đoàn thanh niên các xã, thị trấn trên địa bàn.

Tại lớp bồi dưỡng, đồng chí Nguyễn Ngọc Vinh, Phó Trưởng phòng Thông tin và Nghiên cứu dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ đã truyền đạt chuyên đề "Nắm bắt dư luận xã hội và xử lý tình huống có vấn đề, điểm nóng ở cơ sở". Đây là những nội dung quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới. Nhân dịp này các học viên đã sôi nổi thảo luận, trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác tuyên giáo tại cơ quan, đơn vị.  


Qua lớp tập huấn nhằm giúp cho các đồng chí làm công tác tuyên giáo cấp huyện và cơ sở làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác tuyên giáo ở cơ sở, có thêm những kiến thức, kĩ năng, những kinh nghiệm thực tiễn phong phú về lĩnh vực hoạt động công tác tuyên giáo nói chung và công tác tuyên truyền định hướng dư luận xã hội nói riêng, từ đó vận dụng sáng tạo vào thực tiễn ở cơ quan, đơn vị, từng bước đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền. Nhất là tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Phú Cường - Đài TT huyện