PHÙ NINH: THAM DỰ HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TẬP HUẤN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH
  • Cập nhật: 31/05/2022
  • Lượt xem: 3527 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 31/5/2022, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành. Dự hội nghị có đồng chí Phan trọng Tấn – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tại điểm cầu huyện Phù Ninh, dự hội nghị trực tuyến có đồng chí Trịnh Đức Lai – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, lãnh đạo một số đơn vị trên địa bàn, các đồng chí Báo cáo viên pháp luật cấp huyện. Tại điểm cầu 17 xã, thị trấn có lãnh đạo UBND xã, thị trấn, Trưởng Công an xã, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã, công chức Tư pháp - Hộ tịch, Địa chính - Xây dựng, Văn phòng - Thống kê, Tuyên truyền viên pháp luật của xã, thị trấn.

 

Đồng chí Trịnh Đức Lai – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì tại điểm cầu huyện Phù Ninh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Đặng Thanh Sơn – Cục trưởng cục quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (Bộ Tư pháp) giới thiệu về nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (Luật số 67/2020/QH14) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 13/11/2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022. Luật số 67/2020/QH14 đã sửa đổi, bổ sung nội dung 66/142 điều, trong đó, 16 điều sửa đổi, bổ sung toàn diện; sửa kỹ thuật 11/142 điều; bổ sung 04 điều; bãi bỏ 03 điều của Luật trước đó. Đồng thời, các đại biểu cũng được tập huấn, nghiên cứu về nội dung của một số nghị định như: Nghị định số 19/202/NĐ-CP ngày 12/2/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Nghị định 120/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã phường, thị trấn,… Các đại biểu còn được trao đổi, giải đáp những vướng mắc, khó khăn trong áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn.

Đồng chí Phan trọng Tấn – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Thông qua hội nghị nhằm giúp cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn huyện  kịp thời nắm vững được các quy định pháp luật mới về xử lý vi phạm hành chính, góp phần duy trì trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn xã hội, bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

  Một số hình ảnh:




 

 

Hà Linh - TT VH-TT-DL&TT