Nông dân huyện Phù Ninh xuống đồng triển khai vụ chiêm Xuân 2020 – 2021
  • Cập nhật: 18/02/2021
  • Lượt xem: 1053 lượt xem

(Phù Ninh)-Ngay sau dịp nghỉ tết nguyên đán Tân Sửu 2021, nông dân trong toàn huyện Phù Ninh đã tập trung xuống đồng gieo cấy lúa xuân. Để đảm bảo đúng tiến độ gieo cấy và khung lịch thời vụ, cấp ủy chính quyền địa phương và Hội Nông dân các cấp đã tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Chiêm Xuân nhằm đảm bảo đúng thời vụ; trong đó chú trọng khâu chọn giống và đảm bảo các điều kiện cần thiết để nhân dân gieo cấy hết diện tích.

Theo kế hoạch, vụ chiêm Xuân năm nay huyện Phù Ninh gieo cấy 2.400 ha, đến nay toàn huyện đã làm đất được 2.450 ha, lúa  giống đã gieo 120 tấn, trong đó: lúa lai 27 tấn, lúa chất lượng cao 74 tấn. Diện tích lúa đã cấy: 2.440 ha đạt 101,7% so KH, trong đó: Diện tích lúa lai 910 ha, đạt 101% so KH, chiếm 37% diện tích lúa gieo cấy; Diện tích lúa chất lượng cao 1.250ha, đạt 104% so KH, chiếm 51% diện tích lúa gieo cấy.

  Với sự chỉ đạo tích cực, đồng bộ và tập trung, tới thời điểm này huyện Phù Ninh đã hoàn thành việc gieo cấy lúa xuân

Hoàng Thị Thanh Quỳnh- Hội Nông dân huyện Phù Ninh