HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH LẤY Ý KIẾN CỦA NGƯỜI DÂN VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ TRỊ QUẬN
  • Cập nhật: 25/10/2019
  • Lượt xem: 6605 lượt xem

(Phù Ninh) Ngày 24/10/2019, UBND xã Trị Quận tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch lấy ý kiến của người dân về xây dựng nông thôn mới xã Trị Quận. Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thái Long, UV BTV Huyện ủy Chủ tịch UBMTTQ huyện Phù Ninh, Đồng chí Hán Trung Kết – HUV – Trưởng phòng nông nghiệp huyện Phù Ninh và các đồng chí cơ quan MTTQ huyện Phù Ninh, BTV Đảng ủy, các đồng chí trong BCĐ xây dựng nông thôn mới xã Trị Quận.

Tại hội nghị  các đại biểu được nghe kế hoạch lấy ý kiến của người dân về xây dựng nông thôn mới  và báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới xã Trị Quận đã nêu rõ:  Đảng bộ xã có sự đoàn kết, thống nhất cao. Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền địa phương , tích cực thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế-  xã hội. Nguồn vốn đầu tư cho chương trình được địa phương thực hiện có hiệu quả, tập trung đầu tư trên các lĩnh vực như: Xây dựng đường giao thông, thủy lợi, tu bổ nâng cấp trạm Y tế, Trường học, môi trường, các mô hình liên kết phát triển sản xuất... Đã góp phần nâng cao thu nhập, đời sống người dân ngày được cải thiện. Công tác tuyên truyền, vận động, đã được BCĐ xây dựng nông thôn mới đặc biệt quan tâm chú trọng ngay từ ban đầu nên phong trào “Toàn dân xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh” được nhân dân ủng hộ nhiệt tình và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận: Phong trào hiến đất, hiến ruộng làm đường giao thông, thủy lợi… và đến nay xã Trị Quận đạt 19/19 tiêu chí, các tiêu chí của xã đều đạt và vượt. Qua triển khai lấy ý kiến của người dân về xây dựng nông thôn mới 927hộ/1305 hộ đạt 71%.

 

 

Ngọc Sơn- Trị Quận