HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY PHÙ NINH
  • Cập nhật: 23/12/2021
  • Lượt xem: 4096 lượt xem

(Phù Ninh)- Sáng ngày 23.12.2021, Huyện ủy Phù Ninh tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể BTV Huyện ủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021. Đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Trường Giang - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, đại diện các Ban Xây dựng Đảng của tỉnh. Về phía huyện Phù Ninh có đồng chí Nguyễn Hữu Nhật – PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Nguyễn Quang Vinh - Phó Bí thư TT Huyện ủy, các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy.


Năm 2021, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, Ban Thường vụ Huyện ủy Phù  Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ năm 2021. Nổi bật là kiểm soát thành công dịch Covid-19, đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng và sức khỏe của nhân dân. Lãnh đạo tổ chức thành công, an toàn cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chỉ đạo kịp thời, hiệu quả.  Huyện ủy đã ban hành 5 nghị quyết chuyên đề, 08 chỉ thị, 05 thông tri và 171 kết luận; UBND huyện đã ban hành 52 kế hoạch phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Kinh tế của huyện tăng trưởng khá. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 1.600 tỷ đồng; Tổng thu ngân sách năm 2021 ước đạt 438,28 tỷ đồng; Lĩnh vực văn hóa, xã hội có những chuyển biến tích cực; Thêm 03 xã đạt tiêu chí Nông thôn mới nâng tổng số có 14/16 xã đạt tiêu chí Nông thôn mới. Công tác an sinh xã hội, nhất là chăm lo cho người nghèo, người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được đặc biệt quan tâm; Quốc phòng, an ninh được giữ vững, ổn định…Về tự đánh giá phân loại mức hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2021, Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.


          Phát biểu tham luận tại hội nghị, các ý kiến đóng góp cần làm rõ hơn về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm 2021, đồng thời nêu lên một số giải pháp cần bổ sung để nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo của Đảng bộ huyện trong thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020-2025.


Đồng chí Phạm Trường Giang - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 Dự và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Trường Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã ghi nhận tinh thần kiểm điểm nghiêm túc của BTV Huyện ủy Phù Ninh; biểu dương những nỗ lực của tập thể BTV huyện trong công tác lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Ban Thường vụ Huyện ủy Phù Ninh đã ban hành được Nghị quyết chuyên đề tập trung vào công tác phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng trên địa bàn. Đặc biệt đã chỉ đạo quyết liệt và hiệu quả các khâu đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, xây dựng kết cấu hạ tầng tạo điều kiện cho phát triển kinh tế đồng bộ, quy hoạch cụm, khu công nghiệp, Xây dựng nguồn nhân lực; các chỉ tiêu thu ngân sách, đấu giá quyền sử dụng đất vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong công tác xây dựng Đảng tập trung thực hiện quy chế dân chủ, nội bộ đoàn kết, thống nhất. Phân công rõ nhiệm vụ, cụ thể đã tạo được sự đồng thuận trong tập thể Ban Thường vụ. Năm 2022 trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 còn diễn biến phức tạp,  đồng chí đề nghị tập thể BTV huyện tiếp tục đoàn kết, tìm giải pháp khắc phục khó khăn, hạn chế , tập trung cao độ công tác lãnh chỉ đạo nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022 đã đề ra. Đồng chí nhất trí với Tự đánh giá phân xếp loại mức: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Phù Ninh.


Đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận hội nghị  

      Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Trường Giang bổ sung vào dự thảo kiểm điểm báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 của Ban Thường vụ Huyện uỷ; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 từ đó có phương hướng biện pháp cụ thể khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thời gian tới để phấn đấu hoàn thành mục tiêu năm 2022: có 16/16 đạt chuẩn nông thôn mới, 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm để đạt mục tiêu đề ra, đồng thời tiếp tục hoàn thiện các chỉ tiêu để đón nhận danh hiệu huyện nông thôn mới vào năm 2025. Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban chấp hành Đảng bộ huyện sẽ đoàn kết, phát huy truyền thống và những thành quả đã đạt được, cùng sự quan tâm tạo điều kiện của cấp trên giúp Đảng bộ nhân dân huyện Phù Ninh khắc phục khó khăn hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIX nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.


Cũng Hội nghị các đồng chí trong BTV Huyện ủy đã nghiêm túc kiểm điểm, tập trung làm rõ những ưu điểm, hạn chế, xác định rõ trách nhiệm theo từng lĩnh vực mà các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy được phân công phụ trách, đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục những những tồn tại, hạn chế nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong năm 2022, góp phần xây dựng Đảng bộ, chính quyền và  huyện Phù Ninh ngày càng phát triển.

Một số hình ảnh:

 

Hồng Nhung – Quang Thái- TTVHTTDL&TT