Đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
  • Cập nhật: 01/06/2022
  • Lượt xem: 1916 lượt xem

(Phù Ninh ) - Ngày 01/6/2022, Ủy ban nhân dân huyện Phù Ninh ban hành Văn bản số: 687/UBND - YT về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

Căn cứ Công điện số 708/CĐ-BYT, ngày 26/5/2022 của Bộ Y tế về việc tiếp nhận và triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19; Công điện số 710/CĐ-BYT, ngày 27/5/2022 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19; Thực hiện Văn bản số 1917/UBND-KGVX, ngày 28/5/2022 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19. UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, phòng, ban, ngành, Uỷ ban MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các xã, thị trấn, các cơ sở y tế, Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh: Tiếp tục thực hiện theo Văn bản số 619/UBND-YT ngày 19/5/2022 của UBND huyện về đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 và đăng ký tiêm nhắc lại lần 2 (mũi 4); Văn bản số 672/UBND-YT ngày 30/5/2022 của UBND huyện về việc thực hiện Công điện số 702/CĐ-BYT của Bộ Y tế về tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19; Văn bản số 676/UBND-YT ngày 31/5/2022 của UBND huyện về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuôi; tăng cường đẩy mạnh truyền thông, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người thân trong cơ quan, đơn vị tham gia tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4 khi đến lịch; đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được tiêm mũi 3 nếu đủ điều kiện. Tổng hợp đăng ký tiêm chủng mũi 3, mũi 4 về Trung tâm Y tế để bố trí, sắp xếp lịch tiêm và đơn vị tiêm chủng.

2. Phòng Y tế

- Phối hợp Trung tâm Y tế theo dõi, cập nhật, báo cáo, đôn đốc các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn rà soát, đăng ký đối tượng tiêm chủng đảm bảo đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng cho các đối tượng hoàn thành theo đúng quy định.

- Tham mưu tổ chức ký cam kết trách nhiệm với Trưởng Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn về tiến độ triển khai tiêm chủng.

3. Trung tâm Y tế

- Chủ trì tổng hợp, đăng ký nhu cầu vắc xin phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4 trên địa bàn huyện; tổ chức tiếp nhận, sử dụng vắc xin phòng COVID-19 kịp thời, hiệu quả, tránh lãng phí.

- Chỉ đạo tổ chức rà soát toàn bộ người bệnh, người nhà người bệnh thăm khám, điều trị nội trú tại các cơ sở y tế; thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 3 cho các đối tượng này ngay khi đủ điều kiện. Đảm bảo hoàn thành mục tiêu tiêm chủng theo quy định.

4. Phòng Văn hóa & Thông tin, Trung tâm Văn hóa -Thể thao -Du lịch và Truyền thông huyện

Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiên thông tin đại chúng để người dân hiểu, đồng thuận theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế về công tác tiêm chủng và tham gia tiêm chủng các mũi nhắc lại (mũi 3, mũi 4) kịp thời, đầy đủ. Phối hợp với ngành y tế tiếp tục truyền thông sâu rộng về lợi ích của tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; quá trình suy giảm miễn dịch với COVID-19 sau thời gian tiêm chủng, sự xuất hiện các biến chủng mới và nguy cơ kháng vắc xin,…

5. UBND các xã, thị trấn

- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác tiêm chủng. Quyết liệt chỉ đạo hơn nữa trong công tác tiêm chủng để hoàn thành các mục tiêu trong quý II năm 2022: (1) Hoàn thành tiêm vắc xin mũi 3 cho người trên 18 tuổi; (2) Hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi cho các đối tượng cần tiêm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

- Tiếp tục huy động sự tham gia của tất cả các ban, ngành, đoàn thể cùng phối hợp với ngành y tế trong công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức tiêm chủng; mở rộng các điểm tiêm lưu động đến các trường học, nhà máy, khu cụm công nghiệp, cụm dân cư...

- Quán triệt, đẩy mạnh truyền thông theo quan điểm “Vắc xin tốt nhất là vắc xin được tiêm sớm nhất” và thực hiện “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để đảm bảo không bỏ sót đối tượng cần tiêm chủng.

- Thường xuyên theo dõi, cập nhật tỷ lệ tiêm chủng cho các đối tượng trên địa bàn; xác định rõ các nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc để đề ra giải pháp đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng.

- Chịu trách nhiệm về tiến độ triển khai tiêm chủng và kết quả tiêm chủng của địa phương mình.

Chi tiết Văn bản đính kèm: signed-signed-01.6 cv day nhanh tien do tiem chung vac xin phong covid-19.pdf

Ban biên tập