BAN CHỈ ĐẠO 35 HUYỆN PHÙ NINH TỔNG KẾT THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2022.
  • Cập nhật: 12/01/2022
  • Lượt xem: 5091 lượt xem

(Phù Ninh) - Ngày 12/01/2022, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 35 huyện Phù Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Nguyễn Quang Vinh – Phó Bí thư TT Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 huyện Phù Ninh chủ trì hội nghị.


 

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Kim Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, Phó BCĐ 35 huyện, đồng chí Nguyễn Ngọc Bích – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, đồng chí Lê Kim Đính – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, đồng chí Hán Trung Kết – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện, đồng chí Nguyễn Hữu Tuất – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện, các đồng chí là thành viên BCĐ, Tổ Thư ký giúp việc, nhóm Cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 huyện.

Năm 2021, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch luôn được Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chỉ đạo 35 huyện tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đạt được những kết quả tích cực. Ban Chỉ đạo 35 đã chủ động, tích cực nắm bắt diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; tăng cường thông tin, tuyên truyền lan tỏa thông tin tích cực định hướng dư luận, nhất là các vấn đề thời sự, các lĩnh vực đang được dư luận quan tâm. Tích cực thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu rõ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ động phản bác những thông tin sai sự thật, thông tin xấu độc trên không gian mạng, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, từ đó góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị năm 2021.

 

Đồng chí Nguyễn Quang Vinh – Phó Bí thư TT Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 huyện phát biểu kết luận hội nghị


Tại hội nghị, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến để nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 huyện như: tăng cường bám sát cơ sở, nắm tình hình kịp thời để định hướng những vấn đề người dân quan tâm. Thực hiện nghiêm việc xử lý vi phạm để có tính ngăn ngừa, giáo dục các đối tượng; đổi mới nội dung tuyên truyền để lan tỏa những gương người tốt việc tốt, kịp thời ngăn ngừa các thông tin xấu độc trên không gian mạng.


Đồng chí Nguyễn Thị Kim Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, Phó BCĐ 35 huyện phát biểu khai mạc hội nghị


Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Vinh – Phó Bí thư TT Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 huyện Phù Ninh ghi nhận những kết quả Ban Chỉ đạo 35 huyện đạt được trong thời gian qua, đồng chí lưu ý: Năm 2022 diễn ra Đại hội của 2 đoàn thể: Hội Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên. Ban Chỉ đạo 35 huyện cần làm tốt công tác tham mưu, xây dựng các Chương trình, Kế hoạch hoạt động thực sự có hiệu quả. Thực hiện đồng bộ các giải pháp: tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự phối hợp của các cấp các ngành trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ-TW ngày 22/10/2018 của Bộ chính trị về ‘Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trong tình hình mới” Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về những âm mưu, thủ đoạn phương thức hoạt động của các thế lực thù địch, các phần tử xấu nhất là các thông tin xấu độc trên internet và mạng xã hội. Nâng cao ý thức cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 cấp huyện, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội. Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, tổ Thư ký giúp việc, nhóm Cộng tác viên phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giám sát, thực hiện nhiệm vụ góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị đề ra  trong năm 2022.

Hồng Nhung – Quang Thái- TTVHTTDL&TT