THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
  • Cập nhật: 18/05/2023
  • Lượt xem: 988 lượt xem

(Phù Ninh) - Ngày 18/5/2023, Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ tổ chức đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất tại huyện Phù Ninh, nội dung chi tiết như sau:

1. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Phù Ninh (Văn phòng đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất huyện Phù Ninh)

2. Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở tại 5 vị trí: Dậm Dải xã Liên Hoa; Nhon Đầm - khu 1B - xã Phú Nham; Đồng Phiềng, Rặng Phẳng xã Bình Phú, Rừng Phảng xã Phú Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Chi tiết đính kèm: thông báo đấu giá.pdf

Ban biên tập