Thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện Phù Ninh
  • Cập nhật: 21/03/2022
  • Lượt xem: 1740 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 21/2.2022m UBND huyện Phù Ninh van hành văn bản số 337/UBND-TNMT V/v triển khai thực hiện Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh., trong đó thông báo Số điện thoại đường dây nóng và Thư điện tử đường dây nóng

UBND huyện Phù Ninh đã thiết lập, cập nhật số điện thoại và thư điện tử đường dây nóng về ô nhiễm môi trường của huyện Phù Ninh, cụ thể:

Số điện thoại đường dây nóng: 0375452201.

Thư điện tử đường dây nóng: tainguyenvamoitruongpn@gmail.com

Chi tiết văn bản vb thong bao duong day nong ve moi truong.pdf

Ban Biên tập