Thay đổi mẫu thẻ Bảo hiểm y tế
  • Cập nhật: 22/03/2021
  • Lượt xem: 716 lượt xem

(Phù Ninh)- Thực hiện Quyết định số 1666/QĐ-BHXH ngày 03/12/2020 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế (BHYT)

1. Những điểm mới của mẫu thẻ BHYT theo Quyết định số 1666/QĐ-BHXH ngày 03/12/2020 của BHXH Việt Nam.

 -  Kích thước thẻ BHYT nhỏ gọn hơn , hình thức đẹp hơn, thuận tiện hơn trong cất giữ và bảo quản trong ví, hạn chế trường hợp bị mất, hỏng thẻ BHYT

 - Mã số thẻ BHYT: in 10 ký tự mã số BHXH của người tham gia thay thế 15 ký tự

- Thẻ BHYT được ép plastic trước khi phát hành

-Thay con dấu của BHXH tỉnh bằng con dấu của BHXH Việt Nam,

- Sổ,thẻ (hoặc người đứng đầu đơn vị được Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam giao ký thừa lệnh). 

- Bổ sung dòng in tên địa danh nơi cơ quan BHXH cấp cấp, đổi thẻ  BHYT

- Bỏ in thông tin địa chỉ của người tham gia trên thẻ BHYT

 - Bỏ in mã cơ sở KCB ban đầu trên thẻ BHYT 

Chi tiết văn bản đính kèm  215_bc ubnd mau the bhyt moi_1-4 t_20210319143215 (1).pdf

Ban biên tập