PHÙ NINH: HỘI NGHỊ GIAO BAN CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH
  • Cập nhật: 14/06/2022
  • Lượt xem: 1511 lượt xem

(Phù Ninh)- Chiều ngày 14/6/2022, UBND huyện Phù Ninh tổ chức hội nghị giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch nghe phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện báo cáo nội dung rà soát các tiêu chí và việc lựa chọn xây dựng xã nông thôn mới nâng cao; báo cáo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Nguyễn Hữu Nhật – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị, có đồng chí Đào Ngọc Thắng – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Trịnh Đức Lai - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc huyện; lãnh đạo Công an huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện báo cáo nội dung rà soát các tiêu chí và việc lựa chọn xây dựng xã nông thôn mới nâng cao; báo cáo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tính đến tháng 5 năm 2022. Thời gian qua, Ủy ban nhân dân huyện đã tiến hành kiểm tra đánh giá mức độ đạt các tiêu chí Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới để có cơ sở xây dựng Kế hoạch duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết. Theo báo cáo, tính đến thời điểm này, sau khi rà soát; có 02 xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 là xã Liên Hoa và xã Phù Ninh và có 04 xã (Trung Giáp, Tiên Phú, Trị Quận, Bình Phú) được đưa ra để lựa chọn xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Đối với nội dung huyện nông thôn mới, qua rà soát, huyện có 3 tiêu chí đạt (Thủy lợi, Điện, Chất lượng môi trường sống); 03 tiêu chí đạt thấp (Giao thông, Y tế - Văn hóa – Giáo dục; Môi trường); 03 tiêu chí chưa đạt (Quy hoạch, Kinh tế, Hệ thống chính trị - An ninh trật tự - Hành chính công).

  

Đồng chí Nguyễn Hữu Nhật – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. 

Các đại biểu dự hội nghị tập trung thảo luận, làm rõ nguyên nhân kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm, từ đó đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng nông thôn mới trong 6 tháng cuối năm 2022 theo kế hoạch.  Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hữu Nhật yêu cầu Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện – cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo cần nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu dự hội nghị. Đồng chí yêu cầu cơ quan thường trực và các phòng ban có các tiêu chí tiến hành kiểm tra, đánh giá, rà soát các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu để có kế hoạch, thời gian, lộ trình thực hiện nhằm hoàn thiện các tiêu chí theo quy định; quan tâm, ưu tiên, bố trí nguồn lực để hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt. Đồng chí nhất trí với việc lựa chọn xã Trung Giáp, xã Tiên Phú, báo cáo Ban thường vụ Huyện ủy để tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2023, đồng thời có phương án chỉ đạo xã Bình Phú, xã Trị Quận tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2025. Các xã đã đạt nông thôn mới cần tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới…

Một số hình ảnh:Kim Ngân - TTVH TTDL & TT