Kiểm tra tiến độ thực hiện các mô hình lúa chất lượng cao
  • Cập nhật: 22/03/2021
  • Lượt xem: 639 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 22/3/2021, Trạm khuyến nông huyện phối hợp với các đơn vị chuyên môn, tổ khuyến nông, khu dân cư các xã Liên Hoa, Tiên Phú, Phú Nham tổ chức thăm đồng, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các mô hình lúa chất lượng cao đang thực hiện.

Vụ chiêm xuân 2020 – 2021, Trạm khuyến nông huyện phối hợp với Viện khoa học Nông lâm nghiệp Việt Nam xây dựng mô hình giống lúa thuần GL601 với quy mô 03 ha tại xã Liên Hoa, Tiên Phú; Phối hợp với tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam xây dựng mô hình trình diễn giống lúa thuần chất lượng cao VNR20, VNR88, J01 với quy mô 06 ha tại xã Phú Nham.

Nhìn chung, tổ khuyến nông và khu dân cư tại các xã đã hướng dẫn nông dân thực hiện đúng theo quy trình kỹ thuật cho từng giống lúa ở từng mô hình như việc thực hiện gieo giống đúng khung lịch thời vụ, bón phân đúng thời điểm, phát hiện và phòng trừ sâu bệnh kịp thời,… Hiện nay, cây lúa đang trong giai đoạn cuối đẻ nhánh đến đứng cái làm đòng, sinh trưởng và phát triển tốt. Một số ruộng có phát hiện sâu cuốn lá, bọ trĩ tuy nhiên mật độ đang ở ngưỡng an toàn.

Trạm khuyến nông đã yêu cầu các tổ khuyến nông, khu dân cư hướng dẫn bà con nông dân từ nay cho đến cuối tháng 3 cần tập trung tiến hành bón thúc đón đòng cho lúa. Ngoài ra, thường xuyên thăm đồng, nắm bắt phát hiện sớm các loại sâu bệnh hại để kịp thời có biện pháp phòng trừ nhằm đạt hiệu quả tốt nhất./.


Hương Thơm - Trạm Khuyến nông