HỘI NÔNG DÂN HUYỆN PHÙ NINH TỔ CHỨC RA MẮT CHI HỘI NÔNG DÂN NGHỀ NGHIỆP VÀ GIẢI NGÂN DỰ ÁN CHĂN NUÔI BÒ LAI SIND SINH SẢN
  • Cập nhật: 06/05/2022
  • Lượt xem: 1030 lượt xem

(Phù Ninh)- Chiều ngày 05/5/2022, tại xã Hạ Giáp, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Phù Ninh phối hợp với Hội Nông dân xã Hạ Giáp tổ chức Lễ ra mắt Chi hội Nông dân nghề nghiệp, giải ngân cho vay vốn Quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương đối với Dự án chăn nuôi bò lai sind sinh sản. Tới dự có các đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân huyện, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND, các ban, ngành, đoàn thể xã và 20 hội viên chi hội nông dân nghề nghiệp chăn nuôi bò lai sind sinh sản.

Chi Hội Nông dân nghề nghiệp chăn nuôi bò lai sind sinh sản khu 3, xã Hạ Giáp được hình thành trên cơ sở tự nguyện, có 20 thành viên là các hộ dân sinh sống và sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Chi hội được thành lập với mục đích tập hợp, gắn bó những hội viên có chung lợi ích và trách nhiệm trong sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi. Các thành viên hoạt động theo 5 nguyên tắc là tự giác, tự nguyện, tự chủ, tự quản và tự chịu trách nhiệm. Ngay sau lễ ra mắt, chi hội nông dân nghề nghiệp đã được Hội Nông dân huyện tổ chức giải ngân nguồn vốn thực hiện dự án chăn nuôi bò lai sind sinh sản cho 10 hộ tham gia dự án với số tiền 500 triệu đồng, trong đó mỗi hộ được vay 50 triệu đồng, thời hạn 36 tháng, phí tiền vay là 0,7% /tháng.


Ra mắt Chi hội nông dân nghề nghiệp.

Việc thành lập chi hội nông dân nghề nghiệp là tiền đề quan trọng để phát triển các hình thức kinh tế tập thể theo Nghị quyết 04 của Trung ương Hội khóa VII và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về đẩy mạnh phát triển các chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp, đồng thời mong muốn các hộ vay vốn tranh thủ tiếp thu tiến bộ KHKT mới trong chăn nuôi, đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, mở rộng quy mô sản xuất nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; chủ động liên kết với các địa phương, doanh nghiệp xây dựng các chuỗi cung ứng và tiêu thụ trong và ngoài huyện. Bên cạnh đó cũng phải sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, có hiệu quả để phát triển kinh tế gia đình, tích cực tuyên truyền, vận động hội viên nông dân, ủng hộ cho Quỹ Hỗ trợ nông dân ngày càng lớn mạnh. Lãnh đạo Hội Nông dân huyện đề nghị các cấp Hội và lãnh đạo địa phương tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho chi hội phát triển hiệu quả, đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương, tạo điều kiện cho hội viên nông dân phát triển sản xuất và tạo việc làm, tăng thu nhập; đồng thời xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích tham gia xây dựng nông thôn mới, nhằm nâng cao vai trò, vị thế của Hội trong tình hình mới./.

Thanh Quỳnh - Hội Nông dân huyện Phù Ninh