Báo cáo thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới xã Trạm Thản năm 2020
  • Cập nhật: 02/10/2021
  • Lượt xem: 5359 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 24/9/2021, UBND huyện ban hành văn bản số 246/BC-UBND Báo cáo thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới xã Trạm Thản năm 2020.

Ban biên tập