PHÙ NINH: HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC ĐẢNG – ĐOÀN THỂ QUÝ I, NĂM 2023
  • Cập nhật: 20/04/2023
  • Lượt xem: 2340 lượt xem

(Phù Ninh)- Sáng ngày 20/4/2023, Huyện ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác Đảng – Đoàn thể, nghe các cơ quan báo cáo: kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quý I năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ công tác quý II năm 2023, những đề xuất, kiến nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Vinh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, lãnh đạo Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội huyện.


Trong quý 1 năm 2023, các cơ quan khối Đảng đoàn thể của huyện đã phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ, tích cực đổi mới, sáng tạo tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trong công tác chính trị tư tưởng đã tiếp tục chỉ đạo thực hiện Đề án số 03- ĐA/TU ngày 18/10/2019 của Tỉnh ủy Phú Thọ về tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên internet và mạng xã hội; Chỉ đạo thực hiện việc nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn lịch sử đảng bộ các xã, thị trấn; lịch sử truyền thống các cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng, chính sách cán bộ; duy trì chương trình giảng dạy các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ và lý luận chính trị. Trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy đã chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định, chỉ đạo thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện uỷ, Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ và các cơ quan đơn vị theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023. Quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện tốt, thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo các chi, đảng bộ đăng ký xây dựng mô hình “Dân vận khéo” năm 2023. Tiếp tục phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động của Ban vận động tuyên truyền, tổ công tác thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện. Đối với hoạt động của UBMTTQ, các tổ chức chính trị -xã hội, trong quý I đã tăng cường vai trò trách nhiệm, bám sát các nhiệm vụ chính trị của huyện, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động; thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách và hỗ trợ người nghèo, hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội Hội Nông dân, Công đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028; Tiếp tục thực hiện các nội dung theo Thông báo kết luận số 299-TB/HU ngày 23/12/2022 của Thường trực Huyện uỷ về việc giao chỉ tiêu đăng ký thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2022-2025.


Đồng chí Nguyễn Quang Vinh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị

          Kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Quang Vinh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị: Tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tích cực giúp đỡ các xã xây dựng NTM nâng cao; Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt các dự án trọng điểm đang triển khai trên địa bàn; Phối hợp thực hiện các hoạt động tham gia Giỗ Tổ Hùng Vương – Tuần văn hóa – Du lịch Đất Tổ năm 2023; Ban Tổ chức phối hợp chỉ đạo thực hiện lấy phiếu tín nhiệm, kết nạp Đảng viên mới, điều động, luân chuyển cán bộ; Ban Dân vận tiếp tục triển khai các mô hình “Dân vận khéo”; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các cuộc kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiếp tục nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ đảng viên, mở các lớp bồi dưỡng, tổ chức hội nghị Sơ kết 3 năm  thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5//2021 của Bộ Chính trị.


          Đồng chí Nguyễn Ngọc Bích - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy phát biểu tại hội nghị 

Cũng trong sáng cùng ngày, Huyện ủy Phù Ninh đã tổ chức hội nghị thẩm định các tập thể, cá nhân đề nghị Tỉnh ủy, Huyện ủy khen thưởng điển hình tiên tiến trong thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5//2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", giai đoạn 2021-2023.

Trường Sơn- Hà Linh (Trung tâm VH0TT-DL và Truyền thông huyện)