Kế hoạch Tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn lần thứ Hai, nhiệm kỳ 2021 - 2026
  • Cập nhật: 05/05/2023
  • Lượt xem: 2651 lượt xem

(Phù Ninh) - Ngày 04/5/2023, Hội đồng nhân dân huyện Phù Ninh ban hành Kế hoạch: 01/KH - HĐND về Tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn lần thứ Hai, nhiệm kỳ 2021 - 2026, sau đây là nội dung chi tiết:

1. Chủ đề hội nghị: Nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị xây dựng nội dung, chương trình kỳ họp HĐND, kinh nghiệm hoạt động và giải pháp nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND và các nội dung khác có liên quan.

Nhóm vấn đề 1: Công tác tổ chức hội nghị liên tịch để thống nhất nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp.

 Nhóm vấn đề 2: Phân công các cơ quan, đơn vị chuẩn bị văn bản trình tại kỳ họp.

Nhóm vấn đề 3: Công tác thẩm tra các văn bản trình tại kỳ họp cũng như công tác chuẩn bị, đảm bảo cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ kỳ họp.

Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn chuẩn bị bài tham luận cần đánh giá kết quả, kinh nghiệm đã thực hiện; hạn chế, khó khăn, làm rõ nguyên nhân, đưa ra giải pháp, đề xuất, kiến nghị trong thời gian tới.

2. Thời gian và địa điểm tổ chức, thành phần mời dự hội nghị

2.1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: Hội nghị dự kiến được tổ chức trong ½ ngày 23/5/2023 (có thông báo thời gian cụ thể sau).

- Địa điểm: Tại Hội trường UBND xã Bình Phú.

2.2. Thành phần

+ Cấp tỉnh

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh và chuyên viên theo dõi

+ Cấp huyện

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy;

- Trưởng các Tổ chức chính trị - xã hội, các phòng chuyên môn là đại biểu HĐND huyện: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động, Huyện đoàn, Nội vụ, Tài chính – Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo;

- Phó Trưởng các Ban của HĐND huyện và Thành viên của các Ban;

- Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND&UBND huyện;

+ Cấp xã: Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQ, Trưởng các Ban HĐND xã, thị trấn.

- Riêng xã Bình Phú: Mời Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQ, Trưởng, phó các Ban HĐND xã.

Chi tiêt Văn bản đính kèm: signed-signed-3. ke hoach to chuc hoi nghi tdkn hdnd cac xa thi tran.pdf

Ban biên tập