ĐOÀN THANH TRA, QUÂN KHU 2 THANH TRA VIỆC THỰC HIỆN LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ, LUẬT DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN, LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ ĐỐI VỚI BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN PHÙ NINH
  • Cập nhật: 20/06/2022
  • Lượt xem: 560 lượt xem

(Phù Ninh)-Trong 2 ngày 20-21/6, Đoàn Thanh tra, Quân khu 2 do Thượng tá Nguyễn Xuân Đạt, Chánh Thanh tra quốc phòng Quân khu làm Trưởng đoàn đã thanh tra việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dự bị động viên, Luật Dân quân tự vệ đối với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phù Ninh. Tham gia cùng đoàn thanh tra có đại diện các cơ quan chuyên môn của Quân khu 2. Tiếp và làm việc với đoàn có lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện.


Trong những năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phù Ninh đã tham mưu, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dự bị động viên, Luật Dân quân tự vệ, chất lượng tuyển quân, xây dựng và huấn luyện dự bị động viên, dân quân tự vệ ngày càng được nâng cao, đảm bảo đủ quân số, vững mạnh, rộng khắp, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ khi có các tỉnh huống xảy ra, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Từ năm 2020 đến nay, đã đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho 1.873 công dân 17 tuổi; khám, làm hồ sơ nghĩa vụ quân sự cho 620 công dân đủ điều kiện; tổ chức gọi, giao 331 tân binh nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu; thực hiện tốt chế độ chính sách đối với hạ sỹ quan, binh sỹ xuất ngũ và thân nhân; thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý nguồn dự bị động viên, hàng năm tổ chức đăng ký lần đầu, đăng ký bổ sung đối với quân nhân dự bị hạng 1, hạng 2 và công dân nữ có chuyên môn kỹ thuật cần cho quân đội, tổ chức phúc tra trực diện đạt từ 80 đến 85% số quân nhân dự bị. Về công tác thực hiện Luật Dân quân tự vệ, hiện nay toàn huyện có 30 cơ sở dân quân tự vệ, trong đó có 17 cơ sở dân quân, 13 cơ sở tự vệ, với tổng số lực lượng là 1.761 đồng chí, bằng 1,84% so với số dân và được tổ chức, bố trí ở các đơn vị như: dân quân cơ động, pháo binh, phòng không, trinh sát, công binh…100% các đơn vị được trang bị vũ khí phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Với phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”, hàng năm Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, đồng thời chỉ đạo bổ sung, xây dựng mới hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu như: Quyết tâm, kế hoạch tác chiến phòng thủ, Kế hoạch A2, A4, Kế hoạch chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ cơ quan, đơn vị, phòng chống cháy nổ, lụt bão, thiên tai…


Làm việc với Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Đoàn Thanh tra – Quân khu 2 cũng chỉ ra một số hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dự bị động viên, Luật Dân quân tự vệ như: sự phối hợp, hiệp đồng giữa các cơ quan, đơn vị, ban ngành trong tuyên truyền, triển khai thực hiện, đăng ký, quản lý các trường hợp tạm hoãn, tạm miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự còn chưa chặt chẽ; nguồn tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, huấn luyện, huy động dự bị động viên, dân quân tự vệ còn gặp nhiều khó khăn…

Một số hình ảnh:
 

Phú Cường- TTVHTTDL&TT