TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH KHU VỰC HUYỆN PHÙ NINH TỔ CHỨC GIÁM SÁT TẠI UBND HUYỆN PHÙ NINH
  • Cập nhật: 08/06/2022
  • Lượt xem: 1620 lượt xem

(Phù Ninh)-Ngày 07/6/2022 Tổ đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ khu vực huyện Phù Ninh do bà Nguyễn Thị Tố Uyên – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Phù Ninh làm trưởng đoàn tổ chức giám sát việc thực hiện kế hoạch số 5246/KH-UBND của UBND tỉnh về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn huyện Phù Ninh. Tham gia đoàn giám sát có ông Nguyễn Văn Mạnh – TUV, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ, Ông Hà Đức Quảng – TUV, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh; ông Ngô Quang Chính – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện. Tiếp và làm việc với đoàn về phía huyện Phù Ninh có đồng chí Nguyễn Hữu Nhật – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Nguyễn Quang Vinh – Phó Bí thư TT Huyện ủy, đồng chí Đào Ngọc Thắng – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Trịnh Đức Lai - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo MTTQ huyện, Trưởng, phó các Ban HĐND huyện, lãnh đạo các phòng , đơn vị thuộc huyện


Thực hiện Kế hoạch số 5246/KH-UBND ngày 11/11/2021 của UBND tỉnh về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp, sự đồng thuận, thống nhất trong công tác chỉ đạo điều hành trên mọi lĩnh vực, môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn huyện Phù Ninh được cải thiện, có kết quả tốt. Trong giai đoạn 2020-2025 huyện Phù Ninh xác định xây dựng kết cấu hạ tầng, cải cách hành chính nhà nước là khâu đột phá. Công tác quán triệt, tuyên truyền phổ biến, tạo sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, hiệp hội doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân thực hiện cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được quan tâm. Việc huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để tạo bước đột phá về đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển công nghiệp và các ngành dịch vụ du lịch, một số dự án lớn trọng điểm được đầu tư trên địa bàn huyện đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đầu tư vào địa bàn. Đặc biệt là các dự án về giao thông, điện, nước, xử lý môi trường...Năm 2021 tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 1.600 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm 2022 đã triển khai đấu thầu 5 dự án/8 dự án. Đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các dự án theo kế hoạch đề ra, sớm đưa vào khai thác sử dụng phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội và tạo cơ sở hạ tầng thu hút đầu tư vào địa bàn, khối lượng thực hiện ước đạt 51.655 triệu đồng. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, rà soát điều chỉnh quy hoạch được triển khai thực hiện tốt. Định hướng và tạo được nhiều quỹ đất cho đầu tư phát triển trên tất các lĩnh vực.  Công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin được áp dụng rộng rãi trong hoạt động quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. 100% thủ tục hành chính được tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa của huyện và các xã, thị trấn . Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn ở cả 2 cấp huyện và xã duy trì bình quân từ  98% đến 99%.


 Đồng chí Nguyễn Hữu Nhật – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Công tác đào tạo, thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, UBND huyện cũng đã xác định tập trung thực hiện hai khâu đột phá trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức từ huyện đến cơ sở nhằm thực hiện mục tiêu cao nhất của nền hành chính hiện đại, phục vụ tốt nhất cho cuộc sống của người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng thúc đẩy phát triển Công nghiệp - TTCN trên địa bàn. Trong 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn có 09 dự án điều chỉnh, 02 dự án mới của doanh nghiệp (tăng 02 dự án so cùng kỳ) và 10 dự án mới của Hộ kinh doanh thu hút vào huyện. Tổng vốn đầu tư đăng ký mới là 640,7 tỷ đồng (so cùng kỳ tăng 373,7 tỷ đồng). Công tác quản lý Nhà nước, đổi mới nội dung xúc tiến đầu tư theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả đồng thời đảm bảo về an ninh - trật tự để tạo môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại.


Ông Nguyễn Văn Mạnh – TUV, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ, Ông Hà Đức Quảng – TUV, Chủ tịch Liên đoàn lao động - đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Phù Ninh  phát biểu tại hội nghị

Thảo luận tại buổi giám sát các  đại biểu đã tập trung làm rõ hơn về công tác tuyên truyền quy hoạch các dự án đầu tư trên địa bàn, công tác đấu giá quyền sử dụng đất, đào tạo nguồn nhân lực, thu hút lao động, công tác đối thoại với các doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc…


Bà Nguyễn Thị Tố Uyên – Tỉnh ủy viên , Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Phù Ninh kết luận buổi giám sát

Phát biểu kết luận buổi giám sát bà Nguyễn Thị Tố Uyên – Tỉnh ủy viên , Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Phù Ninh đánh giá cao công tác chuẩn bị và thực hiện các nhiệm vụ phục vụ cho cuộc giám sát của UBND huyện Phù Ninh.Với mục tiêu chung: cải thiện môi trường đầu  tư, kinh doanh hướng tới sự hài lòng của doanh nghiệp và người dân để đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch trên địa bàn huyện, UBND huyện Phù Ninh cần tiếp tục bổ sung các nội dung đánh giá công tác thực hiện kế hoạch số 5246/KH-UBND ngày 11/11/2021 của UBND tỉnh như: Kết quả thu hút, lấp đầy các doanh nghiệp tại các khu, cụm công nghiệp; hiệu quả phối hợp giữa UBMTTQ, các đoàn thể trong công tác tuyên truyền vận động giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án; vấn đề quy hoạch nhà ở xã hội; tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền để người dân và doanh nghiệp nắm bắt các thông tin cần thiết về công tác quy hoạch- đầu tư trên địa bàn. UBND huyện cần  rà soát tất cả các khó khăn, vướng mắc về các thủ tục để đề xuất những giải pháp tháo gỡ như: kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống 1 cửa từ huyện đến cơ sở; tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp còn nợ đọng BHXH của người lao động đặc biệt do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đề nghị giữ nguyên địa giới hành chính để đảm bảo quy hoạch phát triển huyện Phù Ninh. Các ý kiến kiến nghị của UBND huyện Phù Ninh sẽ được Đoàn giám sát trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét, kiến nghị các cơ quan chức năng để giải quyết .


 Đoàn giám sát cùng lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Phù Ninh  kiểm tra tiến độ thực hiện dự án cải tạo, gia cố, nâng cấp đường Âu Cơ 


Đoàn giám sát cùng lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Phù Ninh , thăm khu công nghiệp Phú Gia 


Đoàn giám sát cùng lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Phù Ninh thăm mô hình trồng hồng không hạt của gia đình bà Hán Thị Thanh Bình tại khu 1 xã Gia Thanh

Trước đó đoàn giám sát cùng lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Phù Ninh đã tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện dự án cải tạo, gia cố, nâng cấp đường Âu Cơ trên địa bàn huyện, thăm khu công nghiệp Phú Gia và mô hình trồng hồng không hạt của gia đình bà Hán Thị Thanh Bình tại khu 1 xã Gia Thanh.

Một số hình ảnh:

Hồng Nhung – Trường Sơn- TTVHTTDL&TT