Hội nghị ký xác nhận pháp lý bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã giáp ranh giữa tỉnh Tuyên Quang và huyện Phù Ninh
  • Cập nhật: 16/06/2022
  • Lượt xem: 877 lượt xem

(Phù Ninh) - Sáng ngày 16/6/2022, tại UBND huyện Phù Ninh, Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị ký xác nhận pháp lý bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã giáp ranh thuộc Dự án 513 giữa tỉnh Phú Thọ và tỉnh Tuyên Quang. Dự Hội nghị, về phía tỉnh có đồng chí Lê Tiến Hưng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Lãnh đạo và công chức phòng Xây dựng chính quyền, Sở Nội vụ. Về phía tỉnh Tuyên Quang, có đồng chí Bàng Quốc Việt – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh. Về phía huyện, có đồng chí Đào Ngọc Thắng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo phòng Nội vụ và phòng Tài nguyên & Môi trường; Chủ tịch UBND xã, công chức địa chính – xây dựng – nông nghiệp – môi trường xã Trị quận, Phú Mỹ, Lệ Mỹ và Đơn vị thi công Dự án 513.

Dự án 513 được thành lập theo Quyết định số 513/QĐ – TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ đối với huyện Phù Ninh, huyện Đoan Hùng. Mục tiêu của Dự án 513 xây dựng bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính các cấp đảm bảo tính khoa học, đầy đủ, chính xác pháp lý và thống nhất làm cơ sở pháp lý trong công tác quản lý nhà nước về địa giới hành chính và xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong cả nước, vùng lãnh thổ, từng địa phương.


Đồng chí Lê Tiến Hưng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ phát biểu tại hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Tiến Hưng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ và đồng chí Đào Ngọc Thắng – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí Chủ tịch UBND và công chức Địa chính - xây dựng của 03 xã đã tập trung kiểm tra, rà soát lại bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính, ký xác nhận vào bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã giáp ranh…


Đồng chí Đào Ngọc Thắng – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện ký xác nhận vào bản đồ địa giới hành chính

Sau khi ký xác nhận sẽ trình Sở Nội vụ tỉnh thẩm định và xét duyệt để làm cơ sở dữ liệu pháp lý trong công tác quản lý nhà nước về địa giới hành chính và xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới. 

Kim Ngân- TTVHTTDL& TT