KẾ HOẠCH Phòng chống dịch COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm trên người huyện Phù Ninh năm 2023
  • Cập nhật: 13/04/2023
  • Lượt xem: 3684 lượt xem

(Phù Ninh) - Ngày 12/4/2023, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch: 67/KH - UBND về Phòng chống dịch COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm trên người huyện Phù Ninh năm 2023, sau đây là kế hoạch chi tiết:

1. Mục tiêu chung

- Giảm tối đa tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm so với trung bình năm giai đoạn 2016 - 2020. Khống chế, kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh truyền nhiễm đặc biệt các dịch bệnh mới nổi, tái nổi. Không để dịch lớn xảy ra, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế, xã hội.

- Tiếp tục kiểm soát hiệu quả tình hình dịch bệnh COVID-19, tăng tỷ lệ tiêm chủng vắc xin COVID-19, hạn chế thấp nhất số ca tử vong do COVID-19.

2. Mục tiêu cụ thể

- 100% bệnh dịch mới được giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm, đáp ứng nhanh và xử lý triệt để các ổ dịch, giảm số mắc và tử vong các bệnh truyền nhiễm, ngăn chặn kịp thời bệnh dịch truyền nhiễm nguy hiểm mới nổi, tái nổi (Ebola, MERS-CoV, Đậu mùa khỉ...) không để xâm nhập vào huyện.

- Tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch COVID-19, dự báo xu hướng diễn biến tình hình dịch bệnh; tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19"; Nghị quyết số 38/NQ-CP, ngày 17/3/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình phòng chống dịch COVID-19.

- Tăng cường năng lực, đảm bảo trang bị đầy đủ các phương tiện, trang thiết bị y tế và vật tư y tế cho hệ thống y tế dự phòng từ huyện đến cơ sở theo tiêu chuẩn để đảm bảo chức năng, nhiệm vụ của hệ thống. Bảo đảm công tác thu dung, cấp cứu, điều trị kịp thời các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp tử vong, biến chứng nặng.

- 100% xã, thị trấn được tuyến huyện kiểm tra, giám sát hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh ít nhất mỗi quý 1 lần.

- 100% các đội chống dịch cơ động các tuyến được kiện toàn, củng cố, nâng cao năng lực chuyên môn.

- Tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân về công tác phòng, chống dịch bệnh.

3. Một số chỉ tiêu chính

- 100% các ca bệnh, các ổ dịch nguy hiểm được phát hiện sớm, lấy mẫu, khoanh vùng, điều tra xử lý kịp thời không để lây lan trong cộng đồng.

- 100% cán bộ y tế trong hệ thống giám sát xử lý, cấp cứu điều trị các loại dịch bệnh, các lực lượng tham gia, hỗ trợ phòng chống dịch từ huyện đến cơ sở được tập huấn nắm vững kiến thức, kỹ năng về công tác phòng, chống dịch bệnh.

- Đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em dưới 1 tuổi đạt trên 98% quy mô xã, thị trấn; không có vùng lõm tiêm chủng. Tỷ lệ tiêm chủng các loại vắc xin khác đảm bảo theo kế hoạch của chương trình tiêm chủng mở rộng; duy trì thành quả thanh toán bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh, tiến tới loại trừ bệnh sởi.

- Nâng cao tỷ lệ tiêm chủng vắc xin COVID-19, đảm bảo trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi, người ≥18 tuổi được tiêm các mũi cơ bản và nhắc lại theo hướng dẫn và phân bổ vắc xin của Bộ Y tế. Tiêm cho các nhóm đối tượng khác khi có chỉ đạo của Sở Y tế.

- Tăng cường công tác truyền thông phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm và truyền thông nâng cao sức khỏe tại cộng đồng, đảm bảo người dân được cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, chú trọng truyền thông nguy cơ, truyền thông trực tiếp.

- Tăng cường sự phối hợp liên ngành trong việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch như: Truyền thông, chia sẻ thông tin, tổ chức triển khai các hoạt động chủ động phòng chống dịch, kiểm tra, giám sát hỗ trợ các hoạt động phòng chống dịch tại các xã, thị trấn.

- Giảm số mắc, chết bệnh truyền nhiễm phổ biến so với trung bình giai đoạn 2018 - 2022, cụ thể:

Chỉ tiêu năm 2023

Trung bình giai đoạn

2018 - 2022

(1) Dịch COVID-19

100% ổ dịch được phát hiện, xử lý kịp thời, hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong.

100% ổ dịch được phát hiện, xử lý kịp thời, hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong.

(2) Bệnh Ebola, MERS-CoV

Không để dịch bệnh xâm nhập vào huyện

 

Không ghi nhận trường hợp mắc

(3) Bệnh cúm A (H5N1), cúm A (H5N6); cúm A (H7N9)

- Giám sát phát hiện sớm, cách ly, điều trị kịp thời không để dịch bùng phát trong cộng đồng.

- 100% ổ dịch được phát hiện, xử lý kịp thời.

 

 

Không ghi nhận trường hợp mắc

(4) Bệnh tay chân miệng

Tỷ lệ mắc: ≤ 03 ca/100.000 dân

Tỷ lệ chết/mắc: 0,0%.

Không có trường hợp tử vong.

Tỷ lệ mắc: 3,75ca/100.000 dân

Tỷ lệ chết/mắc: 0,0%.

(5) Bệnh sốt xuât huyết

Không để dịch bệnh lớn xảy ra;

Tỷ lệ mắc: < 01 ca/100.000 dân

Không có trường hợp tử vong

 

Tỷ lệ mắc: 1,25 ca/100.000 dân

Tỷ lệ chết/mắc: 0,0%.

(6) Bệnh sốt rét

Bảo vệ thành quả loại trừ sốt rét

Tỷ lệ mắc: 00 ca/100.000 dân

Không có trường hợp tử vong

 

Tỷ lệ mắc: 00 ca/100.000 dân

Tỷ lệ chết/mắc: 0,0%.

(7) Bệnh sởi

Không để dịch bệnh lớn xảy ra;

Tỷ lệ mắc: < 03 ca/100.000 dân

Không có trường hợp tử vong

 

Tỷ lệ mắc: 3,04ca/100.000 dân

Tỷ lệ chết/mắc: 0,0%

(8) Bệnh dại

Khống chế không có trường hợp tử vong

 

0,2 trường hợp tử vong/năm

(9) Các bệnh truyền nhiễm trong chương trình TCMR

- Tỷ lệ tiêm vắc xin trong Chương trình TCMR đạt > 98,5% ở quy mô xã, thị trấn.

- Các bệnh giảm 3% so với trung bình giai đoạn năm 2018 - 2022.

- Duy trì thành quả thanh toán Bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh.

 

- Tỷ lệ tiêm vắc xin trong Chương trình TCMR đạt trên 98% ở quy xã, thị trấn.

- Không có dịch bệnh lớn xảy ra

- Duy trì thành quả thanh toán bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh.

(10) Các bệnh truyền nhiễm lưu hành khác

Giám sát, phát hiện sớm, xử lý kịp thời không

để gia tăng số mắc và xảy ra dịch bệnh.

Không có dịch bệnh lớn xảy ra

Chi tiết Văn bản đính kèm: signed-signed-12.4 kh phong chong covid-19 va cac benh truyen nhiem tren nguoi.pdf

Ban biên tập