Điện lực Phù Ninh (PCPT) đảm bảo cấp điện cho Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Chân Mộng - Trạm Thản
  • Cập nhật: 17/11/2022
  • Lượt xem: 1389 lượt xem

(Phù Ninh)- Các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Chân Mộng - Trạm Thản (17/11/1952- 17/11/2022), được UBND huyện Phù Ninh tổ chức diễn ra từ ngày 15/11 đến hết ngày 17/11/2022 tại xã Trạm Thản,

Để các hoạt động diễn ra đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, Điện lực Phù Ninh (PCPT), đã xây dựng kế hoạch,  thực hiện công tác chuyên môn,  chỉ đạo các bộ phận Kỹ thuật, đội quản lý vận hành và tổ trực vận hành, chủ động xây dựng kế hoạch đảm bảo cấp điện cho phụ tải khu vực tại Di tích lịch sử Quốc Gia Chiến thắng Chân Mộng - Trạm Thản, xã Trạm Thản, bố trí công nhân trực 24/24, sẵn sàng xử lý mọi tình huống tại chỗ. Đồng thời, đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc, chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị thay thế, phương tiện xử lý nhanh khi có sự cố xảy ra trên lưới điện. 


Đảm bảo việc cung cấp nguồn lưới điện an toàn, ổn định, liên tục trước và trong thời gian diễn ra các hoạt động kỷ niệm; Hỗ trợ máy phát điện 400kVA và đấu nối dự phòng vào hệ thống điện hạ thế. Cử cán bộ công nhân viên trực vận hành máy phát điện và lưới điện trong thời gian diễn ra Lễ Kỷ niệm.


Ảnh công nhân trực tại Máy phát điện Dự phòng 

Hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Chân Mộng - Trạm Thản là sự kiện quan trọng, có ý nghĩa chính trị to lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phù Ninh. Qua đó đối với Điện lực Phù Ninh (PCPT) nói riêng, nghành điện nói chung, đã nhận được sự tin tưởng, phối hợp, cũng như sự ghi nhận của chính quyền và nhân dân trên địa bàn huyện.

 

 Vi Trọng, Việt Hòa và Tạ Hải- Điện lực Phù Ninh