BAN CHỈ ĐẠO BẦU CỬ HUYỆN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ TIẾN ĐỘ CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP, HƯỚNG DẪN PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC BẦU CỬ TRONG TÌNH HÌNH PHÁT SINH DỊCH COVID-19.
  • Cập nhật: 11/05/2021
  • Lượt xem: 1843 lượt xem

(Phù Ninh)-Ngày 11/5/2021, Ủy ban bầu cử huyện Phù Ninh tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và hướng dẫn phương án tổ chức bầu cử trong tình hình phát sinh dịch Covid-19. Đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên, TUV, Bí thư Huyện ủy, Trưởng ban chỉ đạo, Chủ tịch UBBC huyện chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Nhật, Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện, Phó chủ tịch TT UBBC huyện; Đồng chí Nguyễn Quang Vinh, Phó bí thư TT Huyện ủy; Các đồng chí thành viên BCĐ bầu cử huyện; Các đồng chí thành viên Ủy ban bầu cử huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông qua báo cáo tóm tắt tiến độ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026, phương án tổ chức bầu cử trong tình hình phát sinh dịch Covid-19. Theo báo cáo đến nay công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện được triển khai nghiêm túc, đảm bảo đúng quy trình và tiến độ đề ra. Việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, tổ chức các hội nghị hiệp thương (lần thứ nhất, lần thứ hai và lần thứ ba) người ra ứng cử, triển khai các bước, các nội dung công việc được hoàn thành đúng thời gian quy định. Công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền chặt chẽ, MTTQ và các đoàn thể nhân dân tham gia tích cực, hiệu quả. Công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử được thực hiện tích cực từ huyện đến cơ sở, có sự vào cuộc tích cực của các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội trong huyện. Công tác an ninh, trật tự được đảm bảo. Các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ cho bầu cử đang được chuẩn bị, sẵn sàng cho cuộc bầu cử.  


Về tiến độ thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp huyện Phù Ninh nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo thống kê trên địa bàn huyện có tổng số trên 80 nghìn cử tri, đến ngày 26/4/2021, UBBC huyện ban hành Quyết định số 05/QĐ-UBBC về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Phù Ninh khóa XXIII, nhiệm kỳ 2021-2026 theo đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện là 07 đơn vị; Số đại biểu HĐND huyện được bầu là 35 đại biểu; Số người chính thức ứng cử đại biểu HĐND huyện là 56 người. Về danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã là 650 người; Số đại biểu HĐND được bầu là 389 đại biểu; Số đơn vị bầu cử là 120 đơn vị. Đến nay các Tổ bầu cử trên địa bàn huyện đã hoàn thành việc niêm yết danh sách chính thức, Tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại 121 khu vực bỏ phiếu. Ủy ban MTTQVN huyện đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri cho những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 tiến hành vận động bầu cử.


Về phương án tổ chức bầu cử trong tình hình phát sinh dịch Covid-19, được chia làm 3 phương án cụ thể sau:  Phương án 1 đối với khu vực bỏ phiếu chưa có dịch; :  Phương án 2 đối với khu vực bỏ phiếu thực hiện giãn cách xã hội; :  Phương án 3 đối với khu vực bỏ phiếu thực hiện cách ly.


         Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận nêu lên những thuận lợi,  khó khăn và những nhiệm vụ trong thời gian tới để công tác triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trên địa bàn huyện đảm bảo đúng tiến độ, đạt hiệu quả cao.


    Đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên, TUV, Bí thư Huyện ủy, Trưởng ban chỉ đạo, Chủ tịch UBBC huyện kết luận Hội nghị

     Phát biểu kết luận Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên, TUV, Bí thư Huyện ủy, Trưởng ban chỉ đạo, Chủ tịch UBBC huyện đã ghi nhận và đánh giá cao trách nhiệm, tinh thần chủ động của Ban chỉ đạo, UBBC các cấp trên địa bàn huyện trong thời gian qua. Đồng thời đồng chí cũng nhấn mạnh: ngày bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp đang đến rất gần, do vậy, yêu cầu các đồng chí thành viên BCĐ, thành viên UBBC huyện phải bám sát, theo dõi và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các địa phương đơn vị mình phụ trách, hướng dẫn, nắm tình hình, xử lý tình huống phát sinh, tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19, chỉ đạo các ngành chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường nắm tình hình, xây dựng chi tiết kịch bản, phương án tổ chức bầu cử trong tình hình phát sinh dịch Covid-19, Công an huyện tăng cường kiểm tra các hộ kinh doanh dịch vụ… có phương án xử lý. UBND xây dựng kế hoạch, khu cách ly tập trung và bệnh viện dã chiến đảm bảo khi có dịch bệnh xảy ra. Thực hiện tốt các nội dung công việc tiếp theo trong công tác bầu cử theo đúng thời gian quy định; tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân, để ngày bầu cử thực sự là “Ngày hội của toàn dân”. 

Một số hình ảnh:Trường Sơn- Đài TT huyện